torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Konferanse samler inn to milliarder USD til krisen ved Tsjadsjøen

Lake chadArticle
En FN støttet humanitær konferanse for å samle inn sårt tiltrengte midler til nødhjelp, utvikling og fredsbygging i området ved Tsjadsjøen ble avsluttet tirsdag. Det ble samlet inn 2,17 milliarder USD til humanitær støtte og rundt 467 millioner som vil bli gitt i form av lån til den kriserammede regionen.

Den nordøstlige delen av Nigeria, samt deler av Tsjad, Niger og Kamerun er hardt rammet av ekstrem fattigdom, klimaendringer og voldelig konflikt.

To og en halv million mennesker har måttet flykte fra sine hjem, og over ti millioner mennesker trenger assistanse for å få oppfylt grunnleggende behov og beskyttelse. Deltakerne på konferansen var enige om at en sammenhengende, flerdimensjonal tilnærming er nødvendig. For å respondere på den humanitære krisen og takle de grunnleggende årsakene må alle tilgjengelige midler tas i bruk.

FN, Tyskland, Norge og Nigeria var med å arrangere den to dager lange konferansen i Berlin som var en forlengelse av arbeidet til Den humanitære konferansen om Nigeria og Tsjadsjøen som ble arrangert i Oslo i 2017.

̶  Norge fortsetter sitt engasjement for å styrke den humanitære responsen på krisen og legge grunnlaget for en bærekraftig utvikling i området rundt Tsjadsjøen. Vi vil prioritere beskyttelse av kvinner, barn og unge. De lider ofte mest under kriser. Ikke minst er det et presserende behov for å øke innsatsen for å bekjempe kjønnsbasert vold, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

̶  De 2.17 milliarder dollarene som er samlet inn og de 467 millioner dollarene som er gitt som lån til krisen ved Tsjadsjøen er en sterk støtteerklæring til vår nye måte å jobbe sammen på for å imøtekomme både de akutte humanitære behovene og de grunnleggende årsakene til krisen i et lengre perspektiv. Derfor er vårt svar på denne krisen også en mulighet til å investere i en fremtid hvor kriser er mindre sannsynlig og land er mer motstandsdyktige, sa administratoren for FNs utviklingsprogram (UNDP) Achim Steiner.


 

Banner
Banner
Banner