torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

USA kutter all bistand til palestinske flyktninger. Nå ber FN flere land om å bidra

UNRWA Tuesday
3. september 2018. FN sier beslutningen til USA om å kutte all bistand til UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten er beklagelig. FN ber nå resten av verdens land om å bidra med mer pengestøtte.

̶  Det er beklagelig at USA har bestemt seg for å ikke gi mer pengestøtte til UNRWA. Organisasjonen bidrar til stabilitet i regionen og sørger for viktige tjenester til palestinske flyktninger, sier Stéphane Dujarric, FNs generalsekretærs talsperson.

̶  Generalsekretæren oppfordrer andre land til å hjelpe og å gjøre opp for det økonomiske tapet slik at UNRWA kan fortsette å gi assistanse og en følelse av håp til denne sårbare befolkningen, sier hun.

USA har tradisjonelt vært den største giveren til UNRWA. I januar 2018 annonserte USA at landets årlige bidrag til UNRWA skulle reduseres med $60 millioner, som totalt betyr $300 millioner i inntektsreduksjon for hjelpeorganisasjonen. Nå har også den gjenværende støtten blitt kuttet.

Til tross for at andre givere har bidratt med mer pengestøtte er det fortsatt kritisk for UNRWA.

̶  Hjelpeorganisasjonen trenger fortsatt 200 millioner for å overleve årets krise og ber givere opprettholde kollektiv mobilisering for å lykkes med denne avgjørende prøvelsen, sier UNRWAs leder Pierre Krähenbühl i et åpent brev til de palestinske flyktningene og ansatte i UNRWA.

̶  I løpet av de siste åtte månedene ble vi aldri på noe tidspunkt varslet om de spesifikke årsakene for dette dramatiske bistandskuttet. Det virket Imidlertid klart knyttet til spenningen mellom USA og det palestinske lederskapet etter den amerikanske kunngjøringen om Jerusalem, og ikke knyttet til UNRWAS arbeid og prestasjon sa Krähenbühl i det åpne brevet.

FNs generalsekretær uttrykte sin fulle tillit til Krähenbühl og påpekte at hjelpeorganisasjonen har mobilisert flere donorer, fått inn betraktelig mer pengestøtte og sett på nye alternativer for å mobilisere støtte, i tillegg til å redusere organisasjonens utgifter.

̶  UNRWA har bevist at de kan gi utdanning av god kvalitet, helsetjenester samt andre nødvendige tjenester til palestinske flyktninger, ofte under ekstremt vanskelige forhold der behovene er store, sa generalsekretæren.

UNRWA ble etablert av FNs generalforsampling I 1949 for å gi støtte og beskyttelse til den palestinske flyktningbefolkningen i Midtøsten. Palestinske flyktninger i Midtøsten teller rundt fem millioner mennesker. UNRWAs tjenester omfatter utdanning, hjelp og sosialtjenester, forbedring av infrastruktur i flyktningeleirene, helsehjelp og nødhjelp.

̶  Forsøket på å på en eller annen måte gjøre UNRWA ansvarlig for å vedlikeholde denne krisen er i beste fall falsk. Det representerer derfor en åpenbar politisering av humanitær bistand. Gårsdagens kunngjøring utfordrer ideen om at humanitær bistand skal være politisk uavhengig. Det risikerer å undergrave fundamentet for internasjonale multilaterale og humanitære systemer, sier Krähenbühl.

̶  Jeg sier det igjen til alle palestinske flyktninger: Vi skal ikke svikte dere, sa UNRWA lederen i sitt åpne brev.

 

Banner
Banner
Banner