torsdag, 21 februar 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Åtte stater kan stanse atomprøvesprengninger

NUCLEAR
29. august 2018. Mer enn 2.000 atomprøvesprengninger har blitt utført de siste syv tiårene fra Stillehavet til Nordamerika, fra Sentral-Asia til Nord-Afrika. De har skadet noen av verdens mest sårbare mennesker og uberørte økosystemer.

Den 29. august markeres Den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning for å minne verdensledere og land på at disse prøvesprengningene fortsatt truer miljøet og den internasjonale stabiliteten.

̶  Historien om atomprøvesprengninger er en historie om lidelse. Ofrene fra mer enn 2.000 atomprøvesprengninger kommer ofte fra de mest sårbare samfunnene rundt om i verden, sier FNs generalsekretær António Guterres i anledning verdensdagen.

̶  De ødeleggende konsekvensene kjenner ikke landegrenser og innebærer påvirkning av miljøet, helse, matsikkerhet og økonomisk utvikling, sier Guterres.

̶  Siden slutten på den kalde krigen har det utviklet seg en sterk norm mot atomprøvesprengning, og kun en stat har brutt normen dette hundreåret. Styrken på normen har blitt stadfestet av det internasjonale samfunnets overveldende fordømmelse ved hvert brudd på denne normen, konstaterer Guterres.

̶  Likevel kan ikke tilbakeholdenheten vi ser gjennom frivillig, midlertidig stopp erstatte et globalt, juridisk bindende forbud mot atomprøvesprengning. Prøvestansavtalen (CTBT) spiller en nøkkelrolle i arbeidet med atomnedrustning og ikke-spredning. Den bidrar til fred og sikkerhet ved å begrense utviklingen av kjernevåpen. Vår felles sikkerhet krever at vi gjør alt kan for å bidra til at denne traktaten trer i kraft.

Prøvestansavtalens oppgave er å sikre at ingen stater skal kunne utføre flere prøvesprengninger. Det er fortsatt åtte såkalte "Annex 2" stater som må ratifisere avtalen for att dette skal skje.

 

Banner
Banner
Banner