søndag, 16 desember 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Gi ungdom rom til å vokse og utvikle seg

un youth envoy edd
12 august 2018. Unge kvinner og menns rolle som pådrivere for å skape forandring i verden belyses på Den internasjonale ungdomsdagen. 1.8 milliarder av jordens befolkning er ungdom, og 400 av disse bor i områder med konflikt eller ustabilitet. Tilgang på samfunnsrom der de kan føle seg trygge og være sammen med jevnaldrende er viktig for deres egen utvikling og for samfunnet som helhet.

Unge kvinner og barn er spesielt sårbare, det er også unge flyktninger og migranter og LGBTQI ungdom. Behovet for flere trygge samfunnsrom for unge mennesker er en prioritering for FN og på årets internasjonale ungdomsdag. Et trygt samfunnsrom gjelder alt fra den digitale sfæren til offentlige områder.Trygge samfunnsrom oppfordrer til dialog, samfunnsengasjement og bidrar til å skape endring.

Generalsekretæren har utpekt Jayathma Wickramanayake som FNs ungdomsutsending. Hun har brukt mye av sin tid til å kjempe for at unge mennesker og marginaliserte skal bli hørt i internasjonale beslutningsprosesser. Dette var også innholdet i hennes og generalsekretær Guterres felles uttalelse på den internasjonale ungdomsdagen: Unge mennesker trenger utdanning og muligheter. Skikkelige jobber. Meningsfull deltagelse. En stemme og en plass ved bordet.

Wickramanayake ble nylig utpekt til å delta som ordstyrer ved den globale klimatoppmøtet «Global Climate Action Summit». Men hun er ikke alene. Unge mennesker flytter grenser og bidrar til samfunnet på mange måter. Amal Amjahid fra Brussel ble verdensmester i kampsporten Jiu-jitsu i en alder av 22 år og er et godt eksempel på hva unge mennesker kan utrette med tilgang på trygge rom. I Amjahids tilfelle var det trygge rommet dojoen, treningshallen der hun trente kampsport. Amal anerkjenner viktigheten av å være involvert og bidra til samfunnet.

.̶  Disse to gullmedaljene fra verdensmesterskapet tilhører ikke bare meg, men alle kvinner som daglig kjemper for en bedre verden, sa hun.

Et annet eksempel er grunnlegger og leder for Ocean Cleanup, Boyan Slat, Organisasjonen Ocean Cleanup jobber med å utvikle et rensesystem for Pacific Garbage Patch, et gigantisk område i Stillehavet fult av plastavfall. Han forsøker å løse et av de største problemene planeten vår står overfor.

.̶  Når vi snakker om miljøproblemer generelt reagerer folk ofte med å si «det er lenge til, det får barna våre bekymre seg for». Vel, her er jeg!

Om unge mennesker får muligheter og rom der de trives og kan utvikle seg kan de utrette de utroligste ting. Unge mennesker kan ha løsningene på problemene vi står overfor som vi ikke kan utsette å gjøre noe med.

Fred, sosial rettferdighet og aksept er avhengig av innflytelsen fra ungdom. Ikke i en fjern fremtid. Ved å gjøre verden trygg for unge mennesker skaper vi en bedre verden for alle.

Gratulerer med den internasjonale ungdomsdagen til alle unge mennesker i verden.


Bruk stemmen din og delta i samtalen om klima! Med emneknaggen #TakeYourSeat kan du si din mening til deltakerne på klimatoppmøtet COP24.

Banner
Banner
Banner