søndag, 16 desember 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Amming kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Breastfeeding who
6 august 2018: Verdens ammeuke sette søkelyset på helsefordelene ved amming for mor og barn. Uken markeres hvert år mellom 1 og 7 august. På verdensbasis dør 823.000 barn og 20.000 mødre hvert år. Verden ahr også et økonomisk tap på 302 milliarder dollar årlig. Denne negative statistikken kunne vært langt lavere, og delvis forhindret dersom flere hadde ammet babyene sine.

̶ Om ikke amming allerede hadde eksistert, hadde den som oppfant amming fortjent en dobbel Nobelpris i medisin og økonomi, sa Keith Hansen fra Verdensbanken.

I lav- og mellominntektsland har barn som blir ammet 21% lavere risiko for å dø i sitt første leveår enn barn som aldri blir ammet. Amming forhindrer alle former for underernæring og er derfor en viktig investering i global helse.

I utviklingsland kan amming av barn bidra til å bryte fattigdomsmønsteret. Det er en billig måte å sørge for at babyer og spedbarn får nok mat og legger ikke press på familiens inntekt og utgifter til mat. Amming kan også bidra til matsikkerhet i krisetider ettersom morsmelkens kvalitet og mengde knapt påvirkes av morens ernæringsmessige status. På verdensbasis er mange av de 60 millioner flyktningene og internt fordrevne kvinner og barn. Mange av dem er i risikosonen for underernæring, og amming kan derfor ha en positiv effekt på deres helse.

UNICEF omtaler morsmelk som «babyens første vaksine» ettersom den inneholder viktige nærings- og antistoffer. Ifølge en ny FN rapport har nyfødte som ikke ble ammet den første timen etter at de ble født en høyere risiko for sykdom og død enn nyfødte som ble ammet i den første timen av sitt liv.

̶  Amming gir barn den best mulige starten på livet. Det er et pressende behov for å øke støtten til mødre, enten det kommer fra familiemedlemmer, helsearbeidere, ansatte eller regjeringer så de kan gi barna sine den gode starten på livet de fortjener, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ifølge FN er amming «den smarteste investeringen» man kan gjøre i familier, samfunn og land. Næring, matsikkerhet og fattigdomsreduksjon er essensielt for å oppfylle FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Amming er avgjørende for å oppnå mange av bærekraftsmålene. I tillegg til å støtte mål en, «utrydde fattigdom» og mål to, «utrydde sult» støtter amming også opp under mål tre, «god helse», og mål fire «god utdanning» ettersom morsmelk bidrar til kognitiv utvikling og utdanning.

Bruk stemmen din og delta i samtalen om klima! Med emneknaggen #TakeYourSeat kan du si din mening til deltakerne på klimatoppmøtet COP24.

Banner
Banner
Banner