søndag, 16 desember 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Det globale HIV samfunnet møttes i Amsterdam

MI Monday Opening Cermony 0057 1
2. August 2018: Forrige fredag ble årets AIDS konferanse avsluttet i Amsterdam. Konferansen arrangeres annethvert år og er den største konferansen om globale helseutfordringer i verden. Konferansen er et unikt forum der aktører innen menneskerettigheter, forskningsmiljøet og interesseorganisasjoner møtes. Hver konferanse er en mulighet til å styrke vedtatt politikk og innsats mot HIV og AIDS, og sikre at virkemidlene som benyttes for å bekjempe viruset bygger på vitenskap.

Temaet for årets konferanse var «å bryte barrierer og bygge broer». Dette retter oppmerksomheten mot Øst-Europa og Sentral-Asia som har opplevd en økning på 30% av nye HIV-infeksjoner siden 2010. Det er et behov for å nå ut til de smittede og respondere mer effektivt på dette helseproblemet.

̶  Manglende tilgang på diagnostisering og behandling er en utfordring i vår region, spesielt for unge som meg, sa Yana Panfilova, grunnleggeren av den ukrainske interesseorganisasjonen for unge.

Mye har forandret seg siden det globale HIV samfunnet møttes i Durban, Sør-Afrika i 2016. Den vitenskapelige utviklingen har vært betydelig. Det er nå en utbredt oppfatning at HIV ikke smitter når bæreren av viruset er under enkelte former for behandling. På konferansen ble resultatene av flere viktige studier om HIV forebygging presentert. Disse studiene bekreftet at «behandling som forebygging» er en svært effektiv måte å forebygge nye smitte og sykdomstilfeller.

̶   Det er en ny tid for HIV forebygging og disse studiene viser vei fremover. Hvis vi øker innsatsen og bidrar med bedre tiltak for å forebygge spredning av viruset i de områdene der det er størst behov kan vi redusere antall nye smittetilfeller på verdensbasis betraktelig, sa Linda-Gail Bekker, presidenten i Det internasjonale AIDS samfunnet (IAS).

AIDS 2018 understreket også hvor viktig det er å inkludere helse og trivsel som et aspekt i behandlingen av HIV smittede. På konferansen viste rapportene og forskingen som ble presentert at behandlingsprogrammer for diagnose og behandling av HIV gav bedre resultater når de også inkluderte behandling for hepatitt, seksuelt overførbare sykdommer, høyt blodtrykk, diabetes og andre helseplager mange HIV-smittede ofte er rammet av. I tillegg til å gi bedre og mer effektiv behandling er slike altomfattende behandlingstiltak mer kostnadseffektive enn å behandle sykdommene hver for seg.


Bruk stemmen din og delta i samtalen om klima! Med emneknaggen #TakeYourSeat kan du si din mening til deltakerne på klimatoppmøtet COP24.

Banner
Banner
Banner