søndag, 16 desember 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Verdensdagen mot menneskehandel

Trafficking Boy
30. juli 2018: Menneskehandel er en alvorlig forbrytelse og et grovt brudd på menneskerettighetene. Verdensdagen mot menneskehandel setter søkelyset på dette globale problemet. Omtrent hvert eneste land i verden er berørt av menneskehandel, enten som opphavsland, transittland eller endelig destinasjon for menneskehandelens ofre.

I år har FNs kontor for narkotikakontroll og kriminalitetsbekjempelse (UNODC) valgt «handling mot menneskehandel av barn og unge» som tema for verdensdagen. Årets tema understreker det faktum at barn og unge utgjør en tredjedel av menneskehandelens ofre og behovet for å øke innsatsen på dette området.

̶ Å beskytte den mest sårbare gruppen for menneskehandel har bare blitt viktigere. Kriser og væpnede konflikter øker risikoen for at barn og unge blir ofre for menneskehandel. Når barn og unge er skilt fra sine foreldre og forflytter seg fra sted til sted øker faren ytterligere, sa UNODCs øverste leder Yuri Fedotov.

Menneskehandel er en forbrytelse som utnytter kvinner, menn og barn for mange formål, blant annet tvangsarbeid, salg av seksuelle tjenester og organer. Ifølge Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) er 21 millioner mennesker ofre for tvangsarbeid på verdensbasis.

̶ Effektive strategier for å bekjempe menneskehandel krever koordinasjon og samarbeid. For å lykkes er det essensielt at vi setter barn og unges behov i sentrum, sa Fedotov.

UNODC bistår regjeringer med å bekjempe menneskehandel. Blant annet får landene omfattende støtte til å implementere FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, og FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn.

I tillegg til dette jobber UNODC med aktører i sivilsamfunnet og privat sektor for å forebygge og motarbeide menneskehandel, datakriminalitet, misbruk og utnyttelse av barn på internett.

Gjennom FNs kampanje «Blått hjerte» forsøker UNODC å øke den offentlige bevisstheten om menneskehandelens problemer og ofrenes vanskelige situasjon. UNODC hjelper også barn som har vært ofre for menneskehandel med å skape et nytt liv gjennom FNs stiftelsesfond for ofre for menneskehandel.


Bruk stemmen din og delta i samtalen om klima! Med emneknaggen #TakeYourSeat kan du si din mening til deltakerne på klimatoppmøtet COP24.

Banner
Banner
Banner