søndag, 18 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Hvert minutt hogges det ned regnskog på størrelse med 40 fotballbaner

Mai Nature Reserve a UNESCO World Heritage Site on Praslin Island Seychelles. UN Photo Mark Garten

28. juni 2018: Verdens regnskoger forsvinner i rekordfart. I fjor ble regnskogsarealer tilsvarende 40 fotballbaner hogget ned hvert eneste minutt. Det gjør 2017 til det nest verste avskogingsåret noen sinne. Disse sjokkerende funnene ble publisert i en rapport fra Verdens ressursinstitutt (WRI) denne uka.

Rapporten ble presentert på Oslo Tropical Forest Forum på tirsdag, det viktigste globale møtepunktet for klima og regnskog. Mer enn 500 politikere, eksperter, forskere og aktivister har kommet fra hele verden for å delta på konferansen som arrangeres av Norad for fjerde gang.

Oslo Tropical Forest Forum 2018

Målet med arrangementet er å se på både framgangen som er gjort og de gjenværende utfordringene ti år etter at Norge lanserte det internasjonale klima- og skoginitiativet REDD+. Initiativet handler om å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland for å bidra til å redde verdens tropiske skoger. I følge Norad kan bevaring av tropisk skog utgjøre opp mot en tredjedel av utslippsreduksjonene som er nødvendige for å nå klimamålene i Paris-avtalen.

- For ti år siden var innsatsen mot avskoging en ikke-sak i klimaspørsmålet. Nå er dette helt i kjernen av de internasjonale klimaforhandlingene og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen i forkant av arrangementet.

Erna Solberg sendte en videohilsen i forbindelse med åpningen av konferansen på onsdag, der hun understreket at det ville kreve all vår politiske vilje, mot og kreativitet for å redde verdens tropiske skoger. Hun har nylig vært på besøk i Amazonas-jungelen i Colombia sammen med president Juan Manuel Santos, og med egne øyne sett noe av arbeidet som gjøres der for å stoppe avskogingen innen år 2030.

Solberg understreket også mulighetene ny teknologi kan gi oss, som for eksempel satelitter som kan oppdage og vise selv de minste forandringer i skogarealer i sanntid. – Det pleide å være enkelt for de som ulovlig hogger ned skoger å gjemme seg i jungelen. Ikke nå lengre, sa hun. – Verktøyene er der. Det eneste vi må gjøre er å benytte oss av dem for å stoppe lovbryterne.

Tilstede på konferansens første dag var også Stefan Schmitz fra det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling. – Vi må være realistiske, sa han i en paneldebatt onsdag ettermiddag. – REDD+ kan ikke være løsningen på alt. Men det bør ses på som en katalysator for endring.

Verona Collantes-Lebale fra FNs kvinneorgan UN Women deltok via Skype i den samme paneldebatten, som spesielt tok for seg kvinner og urfolks rettigheter og deltakelse i klimaavtaler. Hun understreket at det globale engasjementet ser fin tut på papiret, og at vi allerede har både retningslinjer og verktøy for å sørge for at kvinner og urfolk er tilstede i spørsmål om klima. – Utfordringen er hvordan vi gjør ord om til handling, sa hun. – I Parisavtalen finner vi punkter som gir lokalsamfunn og urbefolkninger en plattform. Etter hvert som denne plattformen utvikler seg, er det opp til oss å sørge for at den fremdeles fungerer som den skal.

skjermdump

Tropiske områder dekker 40 % av jordas overflate og er vertskap for om lag 80 % av verdens arter, i tillegg til et mangfold av språk og kultur. Tropene sliter ikke bare med ulovlig hogst og avskoging, men blir også tydelig påvirket av klimaforandringer, urbanisering og demografiske endringer.

I morgen, den 29. juni, markerer vi den internasjonale tropedagen. Dette er for å feire det enestående tropiske mangfoldet, men også for å sette søkelyset på de unike utfordringene som tropiske samfunn står overfor. Dagen gir oss en mulighet til å dele historier og kunnskap og å feire mangfoldet og potensialet som ligger i denne regionen.

Equadorian Amazon. Photo by Ministry of Environment Equador

Se live stream fra Oslo Tropical Forest Forum
Se videoopptak fra åpningsdagen her.
Se live streams i sanntid fra dagens økter her.

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner