søndag, 18 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Støtt de små og mellomstore bedriftene og bidra til en bærekraftig fremtid

Rural women sell mango and sweet potato jam at the food processing shop in Bantantinnting Senegal. UN PhotoEvan Schneider

27. juni 2018: Ulikhet er utbredt i hele den globale økonomien, og på toppen av næringskjeden finner vi gjerne de store, multinasjonale bedriftene. Det globale matmarkedet domineres av en håndfull matkjedegiganter som setter standarden for hvordan maten skal produseres og prises, fordi de kan velge fritt blant den enorme tilførselen rundt om i verden. Dermed skviser de ut de mindre bedriftene fra markedet, er med på å skape mer fattigdom og sender verden i en lite bærekraftig retning.

I dag, den 27. juni, feirer FN den internasjonale dagen for mikro-, små og mellomstore bedrifter for å hylle deres evne til å fremme en bærekraftig utvikling, minske fattigdom og skape arbeidsplasser. Disse bedriftene har gjerne færre enn 250 ansatte, men fungerer likevel som mange lands økonomiers ryggrad, og spiller en sentral rolle for mange utviklingsland.

– Små og mellomstore bedrifter er en motor for å skape arbeidsplasser, sier Elliott Harris som er sjefsøkonom i FNs økonomiske avdeling UN DESA. – Dette er viktig fordi vi kommer til å trenge rundt 600 millioner jobber de neste 15 årene hvis vi skal møte den voksende arbeidskraften i verden. Mye av dette behovet vil bli dekket av denne type bedrifter.

I følge det internasjonale rådet for små bedrifter (ICSB), utgjør mikro-, små og mellomstore bedrifter 90 % av alle firmaer i verden, og det er ingen tvil om at de har en viktig rolle i å bekjempe fattigdom og fremme en bærekraftig utvikling. De får gjerne en større andel av sin arbeidskraft fra sårbare grupper som kvinner, unge eller fattige, og på landsbygda i noen deler av verden kan slike lokale bedrifter være de eneste kildene til arbeid. På denne måten er disse bedriftene svært viktige for at vi skal nå bærekraftsmålene, spesielt målene som handler om innovasjon, kreativitet og anstendig arbeid for alle.

– Med over 66 millioner arbeidsløse unge voksne i verden og 145 millioner unge arbeidere som lever i fattigdom, er arbeid for unge fremdeles en global utfordring, sier generalsekretær i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, Guy Ryder. – Mikro-, små og mellomstore bedrifter spiller en avgjørende rolle i denne sammenhengen ved å styrke unge arbeidstakere og skape gode arbeidsplasser verden over.

Anstendige arbeidsvilkår og lønn er fremdeles et problem i flere større butikkjeder. I EU står kun ti supermarkeder bak over halvparten av alt salg av mat. I Norge ser vi en lignende trend, der de fleste matbutikkene eies av kun tre store matgiganter (Coop, Norgesgruppen og Reitangruppen). På bunnen av dette hierarkiet finner vi selvstendige bønder og lokale markeder som må føye seg etter kjedenes regler. Denne næringslivsmodellen gjør at vi som forbrukere i mange år har kunnet nyte godt av lave priser, høy tilgjengelighet og stort utvalg av alle slags varer hele året. Men lengre ned i produksjonskjeden betaler bønder, slaktere, fiskere og andre produsenter prisen for dette ved at de tvinges til å kutte kostnader og selge varer så billig som mulig. Som et resultat av dette lider mange mennesker under supermarkedenes jerngrep, og både arbeids- og menneskerettigheter blir altfor ofte brutt i matproduksjonsindustrien.

For å justere maktbalansen og sørge for en mer rettferdig gevinst for de som produserer maten og varene våre kan regjeringer, butikkjeder, lokale bønder og arbeidere og enkeltmennesker verden over hjelpe til. Ved å spre kunnskap og kjøpe mat og produkter fra mindre, uavhengige butikker er vi med på å investere i muligheter for unge og en blomstrende og bærekraftig fremtid.

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner