onsdag, 14 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Den danske kronprinsessen: – Kvinner er nøkkelen til bærekraft.

mary danish princess EDD

Kronprinsesse Mary av Danmark avsluttet European Development Days i Brussel i går med en følelsesladet appell for planetens framtid.

– Vi har altfor lenge levd med overforbruk, ukontrollert vekst og overutnyttelse av jordas ressurser. Så nå må verden og dens innbyggere gjøre en kjempeinnsats for å holde løftene vi har gjort for å beskytte jorda, bøte på ugjerningene våre og sikre framtiden til planeten som gir oss liv. Jenter og kvinner er også nøkkelen til denne innsatsen, sa Kronprinsessen.

Europakommisjonen har brukt arrangementet til å samle aktører i utviklingsbransjen årlig siden 2006, og i år kom det mer enn 8 000 deltakere. Aktivister og organisasjoner har utvekslet ideer og vist sin støtte til kampanjen for likestilling, som var årets fellesnevner for samlingen. I løpet av de to dagene i Brussel ble viktige spørsmål knyttet til kvinner og bærekraftig utvikling adressert på titalls seminarer og paneldebatter, samt via kampanjer og oppslag. Noen av temaene for diskusjon var kvinners og jenters fysiske og mentale integritet, måter å fremme økonomiske og sosiale rettigheter på, samt styrking av jenter og kvinner og deres stemmer og deltakelse i samfunnet.

I tillegg til varierte foredrag og diskusjoner var et av høydepunktene på arrangementet en utstilling av vellykkede prosjekter og banebrytende funn fra hele verden.

I en av de avsluttende debattene fikk Dr. Denis Mukwege, vinner av Sakharovprisen for tankefrihet og grunnlegger av Panzi-sykehuset i Kongo, applaus for sitt utrettelige arbeid for å hjelpe kvinnelige ofre for vold i Kongo. Mukwege fortalte om hvordan han i tolv år har behandlet tre generasjoner med kvinner som har blitt voldtatt – den yngste pasienten hadde vært kun to år. – Dette var beviset på at jeg ikke kunne bli på sykehuset som kirurg for alltid, og at jeg måtte gjøre mer enn kun å behandle konsekvensene, sa han. – Kvinnekroppen burde ikke være en slagmark.

European Development Days hadde et sterkt fokus på inkluderingen av unge mennesker for å løfte fram nye stemmer og fremvoksende aktører innen utvikling. FNs ungdomsutsending Jayathma Wickramanayake benektet i den avsluttende debatten at ungdom ikke er politisk aktive. – Slik som alle de unge menneskene som deltar her i dag, finner ungdom alternative måter å delta i samfunnet på. Hvis du tar en titt på paradene rundt omkring i verden på kvinnedagen, hvis du ser på hvordan unge kvinner under den arabiske våren tok til gatene og krevde å bli hørt, eller på de som går i tog for svartes rettigheter i USA, så ser du hvordan vår generasjon velger å delta politisk.

jayathma un youth envoy

Mange ulike meninger ble uttrykt i løpet av de to dagene, og en av de som fikk stor applaus var statsminister Erna Solberg som talte på arrangementets første dag. Hun sa blant annet at å ekskludere kvinner i arbeidslivet er å kaste bort halve menneskehetens ferdigheter og kapasitet. Hun tok også opp vold mot kvinner og gråsonevoldtekt, og understreket: – Korte skjørt og lange ben er ikke en invitasjon!

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner