onsdag, 14 november 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Oppfyller Norge Barnekonvensjonen?

800 pic

6. juni 2018: Som et FN-land vurderes Norge med jevne mellomrom av FNs kontrollorganer for å sikre at vi innfrir konvensjonene som vi har skrevet under på. Den 23. og 24. mai var blant andre barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i Genève i Sveits for å høres av FNs barnekomité (CRC), som overvåker og vurderer FNs barnekonvensjon.

I Genève presenterte Helleland Norges arbeid for barn i Norge og deres rettigheter. I sitt åpningsinnlegg den 23. mai trakk hun blant annet fram lovendringen med 18-årsgrense for å gifte seg i Norge, som hadde blitt vedtatt i Stortinget dagen før.

FNs barnekomité fikk mulighet til å stille en rekke spørsmål som statsråden måtte svare på, og på bakgrunn av dette har de nå offentliggjort en konkluderende rapport om hvordan Norge ligger an, og anbefalinger til hvordan vi kan forbedre oss.

I dag, 6. juni, er rapporten offentliggjort. Norge får skryt på en rekke områder, for eksempel for Barnevernets viktige arbeid, selv om det også trekkes fram en del forbedringspunkter.

Komiteen er særlig opptatt av de utfordringene som har vokst fram i takt med internetts og sosiale mediers frammarsj. De er bekymret for den rapporterte økningen av seksuelt misbruk og utnyttelse av barn på nettet, inkludert seksuell utpressing, barnepornografi og såkalte grooming-tilfeller.

Komiteen anbefaler også at definisjonen av voldtekt bør basere seg på fravær av samtykke. Dette er noe som har blitt mye omdiskutert i norske medier i det siste, etter at Sverige vedtok en ny sexlov i mai basert på nettopp denne definisjonen.

FNs barnekomité mener det er bekymringsverdig at Norge ikke setter av nok ressurser til å forebygge mentale helseproblemer, når det er rapportert om en økning av tilfeller med barn som er utsatt for dette. Komiteen anbefaler Norge å «tilordne tilstrekkelige ressurser til den mentale helsesektoren generelt, og også i henhold til det enkelte behov for hver kommune for dette formålet».

Når det kommer til fysisk helse trekker komiteen fram Norges utnyttelse av mye fossilt brensel, og anbefaler økt fokus på alternative energikilder for å sørge for bedre luftkvalitet og å beskytte barn mot forurensning.

Norge har også blitt vurert i henhold til innvandring og integrering, og i rapporten fremgår det at komiteen gleder seg over Norges integrasjonsarbeid med hensyn til flyktningbarn og deres familier, for eksempel når det gjelder tilgang til utdanning. Likevel er utvalget bekymret for enslige mindreårige asylsøkere med midlertidige tillatelser, antallet forsvinninger fra asylmottak og barn som blir sendt tilbake til land der rettighetene deres står i høy fare for å bli brutt.

Nå når de konkluderende rapporten og anbefalingene er offentliggjort, må Norge sørge for å rapportere tilbake til FNs barnekomité der vi beskriver hvordan vi vil følge opp disse anbefalingene.

Capture

Verdens toalettdag: Når naturen kaller

Banner
Banner
Banner