mandag, 22 oktober 2018
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Radioaktiv stråling fra Tjernobylulykken forårsaker kreft i skjoldkjertelen

470493 Chernobyl copy

26. april 2018: En fjerdedel av alle tilfeller av kreft i skjoldkjertelen blant pasienter som var barn da Tjernobylulykken skjedde for 32 år siden, er sannsynligvis knyttet til de høye mengdene radioaktiv stråling de ble utsatt for under og etter hendelsen. Dette sier FNs eksperter på effekten atomstråling har på helsa vår og på miljøet.

En undersøkelse gjort av FNs vitenskapelige utvalg for effekten av atomstråling (UNSCEAR) ble nylig lansert i forbindelse med FNs minnedag etter Tjernobylulykken, som markeres i dag, 26. april. Den forteller at det er registrert omtrent 20 000 tilfeller av kreft i skjoldkjertelen mellom 1991 og 2015 hos folk som var under 18 år i 1986 og bodde i de rammede områdene i tidligere Sovjetunionen. Utvalget har beregnet at cirka ett av fire tilfeller kan knyttes til eksponering for radioaktiv stråling.

– Skjolkjertelkreft er et stort problem etter Tjernobylulykken og vi trenger mer forskning for å kunne forstå langtidsvirkningene bedre, sa sjefen for UNSCEAR, Hans Vanmarcke.

Eksplosjonen ved atomkraftverket i Tjernobyl den 26. april 1986 spredte en radioaktiv sky over store deler av det som da het Sovjetunionen, og nå inkluderer områder i Russland, Ukraina og Hviterussland. Nærmere 8,4 millioner mennesker som bodde her ble eksponert for stråling.

Omkring 116 000 ble evakuert fra området da ulykken skjedde, og ytterligere 230 000 ble senere evakuert.

Den dag i dag markeres 26. april som dagen vi minnes ofrene og de berørte menneskene etter Tjernobyl-ulykken.

For første gang på flere år øker sult i verden - hev stemmen for #ZeroHunger!

Banner
Banner
Banner