woensdag, 24 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het Internationaal Jaar van de Jeugd - 12 augustus 2010 - 11 augustus 2011

Waarom een Internationaal Jaar van de Jeugd?

youth-year-logo-nlIn december 2009 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 64/134 aan waarin het Jaar wordt aangekondigd. Daarmee onderstreepte de internationale gemeenschap hoezeer het belang hecht aan de integratie van aan jeugd gerelateerde thema’s in mondiale, regionale en nationale ontwikkelingsagenda’s.

Onder het thema Dialoog en Wederzijds Begrip beoogt dit Jaar de idealen van vrede, respect voor de mensenrechten en solidariteit doorheen generaties, culturen, godsdiensten en beschavingen te bevorderen.

De wereld heeft te kampen met talrijke en vaak overlappende crisissen. Financiële, veiligheids- en milieugerelateerde, alsook socio-economische problemen blemmeren het bereiken van de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen. Samenwerken en investeren in jongeren is de sleutel om deze uitdagingen op een duurzame manier aan te gaan.

"De jeugd moet de kans krijgen om actief deel te nemen aan besluitvorming op lokaal, nationaal en mondiaal niveau." Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon.

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Jeugd (12 augustus 2011)

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Jeugd (12 augustus 2010)

Wat staat er te gebeuren?

De VN Conferentie inzake Jeugd van 2011 zal een hoogtepunt van het Internationaal Jaar van de Jeugd zijn. Wereldwijd staan vele andere activiteiten gepland om het Jaar te vieren. Bezoek hier de activiteitenkalender voor meer informatie.

Welke rol kan jij spelen?

Iedereen is uitgenodigd om de idealen van vrede, vrijheid, vooruitgang en solidariteit te bevorderen, en om bij te dragen tot het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de jeugd en van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. De brochure legt uit waarom het Internationale Jaar van belang is voor jonge mensen.  De brochure is ook beschikbaar in alle officiële talen van de VN onder 'Links and Resources' van de website voor het jaar. Op deze website kan je ook een handleiding Activities Kit: A Guide to celebrating the International Year of Youth vinden indien je zelf een activiteit wenst te organiseren.

Word lid van de Facebook pagina.

IYY_brochure_Dutch-1

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px