dinsdag, 17 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?

De NGO's hebben sinds de oprichting van de Verenigde Naties in San Fransisco waardevolle bijdragen geleverd aan de internationale gemeenschap door o.a. de aandacht te vestigen op bepaalde thema's, met ideeën en programma's te komen, door informatie te verspreiden en het publiek te mobiliseren ten behoeve van de VN en haar gespecialiseerde instellingen. Associatie met DPI zorgt voor extra betrokkenheid. Van geassocieerde NGO's wordt verwacht dat ze een gedeelte van hun informatieprogramma's wijden aan het promoten van kennis over de principes en activiteiten van de VN.

Bovendien wordt van deze NGO's verwacht dat ze de DPI/NGO-afdeling op de hoogte houden van hun activiteiten door regelmatig voorbeelden van hun aan de VN gerelateerd informatiemateriaal te verstrekken. Dit materiaal zal ook voor raadpleging ter beschikking worden gesteld van het DPI/NGO-Informatiecentrum.

De Secretaris-Generaal van de VN, Kofi Annan, erkende niet-gouvermentele organisaties als belangrijke actoren in het internationale gebeuren nu we op het punt staan om de éénentwintigste eeuw in te gaan.

Hij merkte op : "...we moeten een fundamenteel nieuwe partenariaten smeden met de burgermaatschappij. We moeten streven naar een nieuwe synthese tussen privé-initiatieven en het gemeenschappelijk goed, dat ondernemerschap en marktdenken samen met verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij aanmoedigt".

(Message to the South-South Conference, San Jose, Costa Rica, January 1997).

Opmerking: Als een NGO geassocieerd is met DPI betekent dit niet dat de NGO deel uitmaakt van het systeem van de Verenigde Naties en heeft de NGO en haar staf evenmin recht op privileges, immuniteiten of speciale status.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px