dinsdag, 17 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?

De DPI/NGO-Afdeling op de hoofdzetel van de Verenigde Naties verleent een aantal diensten aan geassocieerde organisaties. Zo staat bijvoorbeeld de Afdeling in voor:

 • Het organiseren en coördineren, in samenwerking met het Uitvoerend DPI/NGO Comité, van de Jaarlijkse DPI-Conferentie voor Niet-Gouvermentele Organisaties. Dit internationaal forum brengt hoge VN-functionarissen, prominente internationale NGO's, academici, opinieleiders en internationale media bijeen om te discussiëren over onderwerpen van globaal belang.
 • De wekelijkse informatiebijeenkomsten voor de NGO-gemeenschap bij de VN over een reeks globale aandachtspunten. De sprekers op deze bijeenkomst zijn hoge VN-functionarissen, vertegewoordigers van lidstaten en NGO's met deskundigheid over het onderwerp dat op de bijeenkomst wordt besproken.
 • De toegangspassen voor hoofd- of plaatsvervangende NGO-vertegenwoordigers voor « open » bijeenkomsten van de VN-organen ; voor foto-, film- en audiobibliotheken van het Departement Informatie ; voor de Dag Hammarskjöld-bibliotheek ; en voor de bijeenkomsten van zo'n 22 NGO-comité's, georganiseerd door de Conferentie van Niet-Gouvermentele Organisaties met consultatief statuut bij de ECOSOC (CONGO), die de NGO-vertegenwoordigers kunnen bijwonen als waarnemers.
 • De coördinatie van de gezamelijke informatieprogramma´s van DPI/NGO.
 • De jaarlijkse oriëntatiecursus voor vertegenwoordigers van nieuw geassocieerde NGO's.
 • De jaarlijkse publicatie van de « DPI/NGO Directory » waarin alle geassocieerde NGO's staan opgesomd, in alfabetische volgorde, per regio en per specialisatie.
 • Het NGO-Informatiecentrum, dat ondermeer het volgende biedt :
  - toegang tot actuele VN-documenten en persberichten ;
  - verzorging van VN-informatiemailings naar de hoofdkantoren van alle geassocieerde NGO´s ;
  - een video-uitleendienst met een uitgebreide collectie VN-films ; en
  - een voortdurend geactualiseerde selectie van VN-publicaties.

Dit centrum kan gecontacteerd worden op het volgende adres:

DPI/NGO Resource Centre
Room L-IB-31
United Nations, New York, NY 10017
Tel: (212) 963-7233
Fax: (212) 963-2819

Ook de website van de Verenigde Naties is een onuitputtelijke bron van informatie ; het adres hiervan is: http://www.un.org.

Informatie over DPI/NGO is te vinden onder de link http://www.un.org/partners/civil_society/home.htm.

In aanvulling op de samenwerking met het DPI-hoofdkantoor wordt de NGO-gemeenschap aangemoedigd om regelmatig en nauw contact te onderhouden met de Informatiecentra (UNIC´s) en de Informatiediensten (UNIS´s) van de Verenigde Naties die wereldwijd informatie over de VN verstrekken en gezamelijke UNIC/NGO-projecten opzetten.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px