maandag, 23 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?

Ja. Een achttien-koppig Uitvoerend DPI/NGO Comité wordt door de NGO/DPI gemeenschap gekozen om informatie te kanaliseren en de belangen van NGO's, die aangesloten zijn bij het DPI, te behartigen. Het Comité bestaat uit NGO's uit de hele wereld wiens vertegenwoordigers in New York voor een periode van 2 jaar worden gekozen. Het Uitvoerend Comité werkt samen met de DPI/NGO-afdeling voor evenementen, programma's en initiatieven van gemeenschappelijk belang, waaronder de jaarlijkse DPI/NGO Conferentie.

Het Uitvoerend DPI/NGO Comité maakt geen deel uit van het Departement Informatie. De associatie van NGO's met DPI staat los van hun relatie met het Uitvoerend Comité. NGO's die geassocieerd zijn met DPI worden aangemoedigd regelmatig contact met de DPI/ONG-afdeling te onderhouden.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px