donderdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?

Veel NGO´s die actief zijn op het gebied van economische en sociale ontwikkeling kwamen in aanmerking voor een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC).

Artikel 71 van het Handvest bepaalt dat :
"... de Economische en Sociale Raad passende regelingen kan treffen voor het plegen van overleg met niet-gouvermentale organisaties die betrokken zijn bij aangelegenheden, die binnen hun bevoegdheid vallen". Deze regelingen zijn bepaald in ECOSOC-resolutie 1296 (XLIV) van 23 mei 1968, die voorziet dat NGO´s zowel een consultatief statuut kunnen krijgen bij de ECOSOC als overleg kunnen plegen met het secretariaat van de ECOSOC.

De ECOSOC heeft recentelijk, na drie jaar discussie, besloten haar regels voor overleg met de NGO´s te herzien. Eén van de besluiten die uit dit overleg is voortgekomen is de ECOSOC-resolutie 1996/31. Deze resolutie heeft de regels inzake het consultatief statuut van NGO´s bij ECOSOC herzien. De resolutie heeft de schikking voor accreditaties van NGO's bij VN-conferenties gestandardiseerd, het proces voor het bekomen voor een consultatief statuut bij de ECOSOC gestroomlijnd, en bepaald dat nationale NGO's in aanmerking kunnen komen voor dit statuut. De « general status » wordt toegekend aan grote, internationale NGO´s die aan bijna alle onderwerpen, die op de ECOSOC-agenda staan, meewerken; de « special consultatieve status » wordt toegekend aan NGO´s die zich richten op een paar specifieke aandachtsgebieden van de ECOSOC; en de « roster status » wordt verleend aan NGO´s waarvan de ECOSOC meent dat deze bij gelegenheid een nuttige bijdrage kunnen leveren aan haar werkzaamheden.

Een tweede resultaat van de ECOSOC-herziening van juli 1996 was de ECOSOC-beslissing 1996/297, die de Algemene Vergadering aanraadde tijdens haar éénenvijftigste bijeenkomst de deelneming van NGO's aan álle werkgebieden van de VN onderzoekt in het licht van de ervaringen, opgedaan uit de consultatieve samenwerking tussen de NGO's en de ECOSOC. Vervolgens werd binnen de Werkgroep van de Algemene Vergadering die de versterking van het VN-systeem bestudeerd, een subgroep gevormd. Deze subgroep bestudeert aspecten van toegang van NGO's, in het bijzonder dat van toegang tot de Algemene Vergadering.

ECOSOC beslist over het consultatief statuut van NGO's, op basis van de aanbeveling van het Intergouvermenteel Comité voor Niet-Gouvernementele Organisaties. Dit Comité bestaat uit 19 lidstaten en komt jaarlijks bijeen. Voor aanvullende informatie kunt U zich wenden tot :

Non-Govermental Organization Unit
Division for Policy Coordination and ECOSOC Affairs
DPCSD
Room DCI-1070
United Nations
New York, NY 10017

CONGO, de Conferentie van Niet-Gouvermentele Organisaties met consultatief statuut bij de ECOSOC, fungeert als klankbord voor de NGO's. CONGO probeert ervoor te zorgen dat de NGO's maximaal profiteren van de mogelijkheden hun consultatief statuut uit te oefenen en heeft de discussie geopend over het adviserende proces. Ook organiseert CONGO bijeenkomsten voor lidorganisaties teneinde ideeën over gemeenschappelijke aandachtspunten uit te wisselen.
NGO's met consultatief statuut bij de ECOSOC, die tevens een sterk informatieprogramma hebben, worden na een schriftelijke aanvraag bij de DPI/NGO-afdeling automatisch associatie verleend met het DPI.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px