maandag, 23 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?

Een NGO die voldoet aan de gestelde criteria moet een officiële brief sturen naar het Hoofd van de NGO Sectie van het Departement Informatie waaruit belangstelling blijkt voor associatie met DPI. In de brief moet ook de redenen staan waarom de organisatie wil aansluiten. Bovendien moet de betreffende NGO kort zijn informatieprogramma's beschrijven. De brief moet vergezeld worden van minstens zes voorbeelden van informatiemateriaal, geproduceerd door de organisatie. Referentiebrieven van VN-departementen, VN- programma's en gespecialiseerde agentschappen, en/of VN-informatiecentra en diensten (UNIC's en UNIS's) zullen de kansen aanmerkelijk vergroten.

Briefwisseling moet gestuurd worden naar:
Chief, NGO Section
Department of Public Information
Room S-1070L
United Nations, New York, NY10017
Tel.:(212)963-6842
Fax:(212)963-6914/2819

Het Comité inzake niet-gouvermentele organisaties zal de ontvangen aanvragen behandelen tijdens de geplande zittingen. Kandidaten zullen onmiddellijk op de hoogte gesteld worden van de resultaten van het overleg van het comité. Geassocieerde NGOs worden dan uitgenodigd om hun effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers bij het Departement Informatie aan te stellen.Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px