maandag, 23 september 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's

3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?

Het belang van werken met en via NGO's als een wezenlijk deel van alle informatie- activiteiten van de Verenigde Naties werd erkend vanaf het moment dat het Departement Informatie in 1946 werd opgericht. De Algemene Vergadering, gaf DPI en haar buitenkantoren in resolutie 13(1) de opdracht om:

"...nationale informatiediensten, educatieve instellingen en andere gouvermentele en niet-gouvermentele organisaties van allerlei aard, die geinteresseerd zijn in het verspreiden van informatie over de Verenigde Naties, actief bij te staan en aan te moedigen. Hiervoor en ook voor andere doelen zou een volledig uitgeruste dienst klaar moeten staan die bijeenkomsten organiseert of sprekers uitnodigt, alsook publicaties, documentaires, beeldmateriaal, posters en ander grafisch materiaal voor deze agentschappen en organisaties beschikbaar stelt."

In 1968 heeft de Economische en Sociale Raad met resolutie 1297(XLIV) van 27 mei aan het Departement Informatie gevraagd om, de resolutie 1296(XLIV) van 23 mei 1968 indachtig, met de NGO's samen te werken. Die verklaart dat elke NGO "...op zich neemt het werk van de Verenigde Naties te steunen en kennis van zijn principes en activiteiten te bevorderen in overeenstemming met haar eigen doelstellingen alsook met de aard en opzet van haar bevoegdheid en activiteiten".Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px