donderdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Samenwerken met NGO's - 1. Wat is een NGO?

Inhoudsopgave
Samenwerken met NGO's
1. Wat is een NGO?
2. Hoe werken NGO's en DPI samen?
3. Wanneer begon de samenwerking tussen DPI en de NGO's?
4. Aan welke criteria moeten NGO's beantwoorden om zich met DPI te kunnen associëren?
5. Wat is de procedure voor NGO's om zich te associëren met DPI?
6. Wat houdt een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) precies in?
7. Hebben de DPI/NGO's een vertegenwoordigd mechanisme?
8. Hoe ondersteunt het Departement Informatie de NGO's?
9. Welke verantwoordelijkheden hebben de met DPI geassocieerde NGO's?
10. Nuttige contacten
Alle pagina's
1. Wat is een NGO?

Een niet-gouvermentele organisatie (NGO) is elke groep van vrijwilligers, die geen winstdoel voor ogen heeft en die georganiseerd is op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Praktijkgericht en aangedreven door mensen met een gemeenschappelijke belangstelling, verlenen NGO's uiteenlopende diensten en vervullen ze humanitaire functies. Zij brengen bekommernissen van de burger over aan regeringen, houden toezicht op het beleid en moedigen burgers aan om deel te nemen aan politiek op lokaal niveau. NGO's bieden analyse en deskundigheid, dienen als vroege waarschuwings-systemen en helpen bij het invoeren van en het toezicht houden op internationale overeenkomsten. Sommige van hen zijn georganiseerd rond specifieke onderwerpen, zoals mensenrechten, milieu of gezondheid. Hun relaties met kantoren en agentschappen van het systeem van de Verenigde Naties hangt af van hun doelstellingen, terrein en mandaat.

Meer dan 1500 NGOs, met sterke informatieprogramma's over onderwerpen die de Verenigde Naties aanbelangen, zijn verbonden met het Departement Informatie (DPI). Deze NGO's brengen de Verenigde Naties in contact met mensen over de hele wereld. Het DPI helpt deze NGO's om toegang te krijgen tot informatie over de reeks activiteiten waarbij de VN betrokken is en deze te verspreiden. Zo geven ze ook het publiek de gelegenheid de doelstellingen van de Wereldorganisatie beter te begrijpen.
Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px