vrijdag, 23 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE JEUGD, 12 augustus 2010

 DE SECRETARIS-GENERAAL

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE JEUGD

12 augustus 2010

Ban Ki-moonDit jaar valt de viering van de Internationale Dag van de Jeugd samen met de start van het Internationaal Jaar van de Jeugd, met als thema "Dialoog en Wederzijds Begrip".

De huidige sociale en economische situatie rechtvaardigt ten volle dat we bijzondere aandacht besteden aan jongeren. 87% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar woont in ontwikkelingslanden. De wereldwijde economische crisis heeft een onevenredig effect op jonge mensen: zij verliezen hun baan, moeten worstelen om alleen al slecht betaald werk te vinden, en zien hun kansen om te studeren afnemen. Nu dat de economie zich langzaam begint te herstellen, moeten de noden van de jongeren voorop worden gesteld.

Dit is niet alleen een morele plicht maar ook een noodzaak voor ontwikkeling. Het is ook een kans: de energie van de jeugd kan haperende economieën helpen herstellen. Bij ontmoetingen met jonge mensen tijdens mijn reizen door de wereld word ik telkens geïnspireerd door hun goede wil, talent en idealisme. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze strijd tegen de armoede, tegen de verspreiding van ziekten en tegen de klimaatverandering, en dragen bij tot het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Ik roep alle lidstaten op om hun investeringen in de jeugd te verhogen, zodat jongeren in staat worden gesteld om nog meer te kunnen doen.

Gedurende het Internationaal Jaar zal de Verenigde Naties samen met jongerenorganisaties die haar partner zijn, streven naar het bevorderen van dialoog en begrip tussen generaties, tussen culturen en tussen religies. In een wereld waarin verschillende volkeren en tradities steeds nauwer en frequenter dan ooit tevoren met elkaar in contact staan, is het cruciaal dat jonge mensen leren om aandachtig naar elkaar te luisteren, zich empathisch op te stellen, uiteenlopende standpunten te accepteren, en in staat te zijn om conflicten op te lossen. Weinig inspanningen zijn belangrijker dan het helpen ontwikkelen van deze vaardigheden en het onderrichten van jongeren inzake de mensenrechten. Dit komt omdat wij in hen niet alleen de volgende generatie van leiders zien, maar ook de voorname belanghebbenden van vandaag. Tevens moeten we onderkennen dat oudere generaties zelf ook veel kunnen leren van de ervaring en het voorbeeld van jonge mensen die opgroeien in een wereld van toenemende onderlinge verbondenheid.

Bij het lanceren van dit Internationaal Jaar, moeten we al datgene wat de jeugd kan bijdragen aan een wereld die veiliger en rechtvaardiger is, erkennen en vieren. Laten we onze inspanningen vergroten om jongeren op te nemen in besluitvormingsprocessen, beleid en programma's die hún toekomst en de onze ten goede komen.

Geen officiële vertaling. Origineel in het Engels

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.