zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE 21 september 2010

Ban Ki-moonVandaag vieren we de Internationale Dag van de Vrede – een dag die jaarlijks gewijd is aan wapenstilstand en geweldloosheid. Vrede is kostbaar goed. Het moet worden gekoesterd, onderhouden en verdedigd.

Om die reden luid ik elk jaar, op de Internationale Dag van de Vrede, de Vredesbel op de hoofdzetel van de Verenigde Naties. En om die reden stel ik mij - elke dag –  ten dienste van de vrede. Ik bemiddel tussen tegenstanders. Ik luid de noodklok bij bedreigingen – bedreigingen die min of meer duidelijk aan de horizon verschijnen. Ik ben voorvechter van verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en mensenrechten en ik ijver voor harmonie tussen landen en volkeren.

Dit jaar is de Internationale Dag voor de Vrede gewijd aan jongeren. Vorige maand werd het startschot gegeven voor het Internationale Jaar van de Jeugd. Het thema van dit jaar, dialoog en wederzijds begrip, omvat precies de essentie van vrede.

De jongeren van vandaag zijn vertrouwd met de mondiale diversiteit; ze zijn thuis in een onderling verbonden wereld. Maar ze zijn ook kwetsbaar voor de krachten van extremisme. Daarom zeg ik tegen alle regeringen en tegen onze partners: laten we meer doen voor jongeren. Laten we hen een wereld van vrede en tolerantie schenken.

En tegen alle jongeren zeg ik: sluit je bij ons aan. Help ons werken aan vrede. Jullie zijn ongeduldig. Jullie aanschouwen wat wij, jullie voorgangers, laten voortbestaan, jaar na jaar: armoede en honger, onrechtvaardigheid en straffeloosheid, de afbraak van het milieu.

Met slechts vijf resterende jaren om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken, vraag ik iedereen, jong en oud, om ons te helpen bij het vinden van wereldwijde oplossingen voor deze wereldwijde problemen. Deel jullie plannen en ideeën, onderneem actie op een creatieve en gepassioneerde manier. Help ons vechten voor vrede en welvaart voor iedereen.

Geen officiële vertaling – origineel in het Engels

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.