zaterdag, 17 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale Dag van Nelson Mandela

INTERNATIONALE DAG VAN NELSON MANDELA
Voor vrijheid, gerechtigheid en democratie

Nelson Mandela is een uitzonderlijke persoonlijkheid. Hij belichaamt de hoogste waarden van menselijkheid en van de Verenigde Naties.
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon – 18 juli 2010 (lees zijn boodschap onderaan)


In november 2009 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de datum 18 juli, de verjaardag van Nelson Mandela, uitgeroepen tot “De Internationale Dag van Nelson Mandela.” Deze zal jaarlijks gevierd worden. Voor de eerste keer wordt een internationale dag door de Verenigde Naties opgedragen aan een individu.

Deze dag dient om Mandela te eren en zijn verwezenlijkingen rond een niet-raciaal, niet-seksistisch, democratisch Zuid-Afrika te vieren. Eveneens eren wij op deze dag zijn opofferingen ten dienste van de mensheid op gebied van conflictoplossing, rassenrelaties, de promotie en bescherming van mensenrechten, verzoening, gendergelijkheid en de rechten van kinderen en andere kwetsbare groepen, en het verheffen van arme en onderontwikkelde gemeenschappen.

Door Nelson Mandela’s leven en prestaties te vieren, vormt deze dag tevens een wereldwijde oproep om het vermogen om als individu een stempel te drukken te erkennen, en om mensen uit alle hoeken van de wereld te inspireren om de waarden te omarmen die Mandela’s leven belichamen – democratie, gelijkheid, verzoening, diversiteit, verantwoordelijkheid, respect en vrijheid –. Dit zijn de waarden van Nelson Mandela en zijn nalatenschap aan de wereld.

Via de officiële webpagina van de Verenigde Naties: www.un.org/en/events/mandeladay kan u posters, publieke aankondigingen van Nelson Mandela, radio interviews en veel meer informatie rond de Internationale Dag van Nelson Mandela vinden.

Er bestaat ook een Facebook pagina op www.facebook.com/mandelaintlday om u de kans te geven deel te nemen aan de herdenking. Wij moedigen u aan om de pagina te bezoeken, lid te worden, deze te delen en te gebruiken om uw eigen activiteit te posten, berichten te schrijven aan Mandela, en om uw mening, favoriete citaten enz. te delen.

In Brussel organiseert de VN bij deze gelegenheid de vertoning van de film INVICTUS op 15 juli, in samenwerking met de Ambassade van Zuid Afrika voor België en Luxemburg en het Goethe Instituut. Adres: Goethe Instituut, Belliardstraat 58, 1040 . Aanvang 18.30
 http://www.unric.org/en/latest-news/26230-cine-onu-brussels-15-july-screening-of-qinvictusq-to-celebrate-qmandela-dayq  

 


DE SECRETARIS-GENERAAL
--
BOODSCHAP VOOR NELSON MANDELA DAG

New York, 18 juli 2010


Nelson Mandela is een uitzonderlijke persoonlijkheid. Hij belichaamt de hoogste waarden van menselijkheid en van de Verenigde Naties. Zijn leven, zijn kracht en zijn fatsoen zijn een voorbeeld voor ons allen. Jarenlang bestreed hij zijn onderdrukkers en vervolgens schonk hij hen vergiffenis.
 
Ik heb het geluk gehad Nelson Mandela te ontmoeten. Zoals zoveel anderen was ik getroffen door zijn uitstraling en zijn charme. Maar ik was vooral onder de indruk van zijn bescheidenheid. Wanneer ik hem probeerde te bedanken voor zijn levenswerk antwoordde hij: “Het was niet ik.” Hij verkoos te praten over wat anderen gedaan hadden in de strijd voor mensenrechten en waardigheid.
 
Dit is slechts één reden waarom Nelson Mandela een bron van inspiratie is voor miljoenen mensen. Hij werd niet gebacked door geld of macht. Zoals hij ons steeds doet herinneren, is hij een eenvoudige man. Maar hij heeft buitengewone zaken verricht.
 
De prestaties van Nelson Mandela hebben een grote persoonlijke tol geëist van hemzelf en zijn familie. Zijn opofferingen dienden niet enkel de mensen van zijn eigen land, Zuid-Afrika, maar hebben van de wereld een betere plek gemaakt voor ieder van ons, overal. Vandaag, op de eerste Internationale Dag van Nelson Mandela, danken wij hem voor alles wat hij gedaan heeft voor vrijheid, voor gerechtigheid en voor democratie.
 
Hij heeft ons de weg gewezen. Hij heeft de wereld veranderd. Wij zijn hem innig dankbaar.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.