donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL: Boodschap: 100 dagen aftellen voor de Internationale Dag van de Vrede

13 juni 2010

Over honderd dagen viert de wereld de Internationale Dag van de Vrede, een dag waarop alle gewapende conflicten zouden moeten luwen ... een dag waarop we alle soldaten vragen om een staakt-het-vuren in acht te nemen... een dag waarop we de belofte van geweldloosheid en de vreedzame oplossing van geschillen opnieuw bekrachtigen.

Dit jaar is de viering van deze Dag die doorgaat op 21 september, gewijd aan de jeugd en aan ontwikkeling, onder de slogan “Vrede is de toekomst.”

Jongeren spelen nu reeds een belangrijke rol in het opbouwen van vrede. Maar ik weet dat zij nog meer kunnen doen. Zodoende wordt deze Internationale Dag vergezeld van een uitdaging gericht aan alle jongeren, overal ter wereld: ga voort met jullie vredeswerk. Deel jullie plannen en ideeën, met creativiteit en met passie. De problemen van de wereld zullen binnenkort in jullie handen liggen.

Dit jaar valt de Internationale Dag van de Vrede samen met de Top die ik samenroep om vooruitgang bij het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen te stimuleren. Deze doelen bereiken is van essentieel belang om een einde te kunnen maken aan gewapend conflict en duurzame vrede te stichten. Ik hoop dat de stem van de jeugd gehoord wordt tijdens de Top en gedurende de periode die eraan voorafgaat.

Gedurende de volgende honderd dagen spoor ik jongeren aan om projecten te ontwerpen die kunnen bijdragen aan de totstandkoming van gunstige omstandigheden voor vrede binnen hun gemeenschap, binnen hun school en binnen hun land. Wij hebben jullie stem en jullie engagement nodig, en wij zullen jullie verhalen meedelen aan de wereld.

Terwijl we beginnen af te tellen voor de Internationale Dag van de Vrede, onderkennen wij twee waarheden: jongeren kunnen zich enkel volledig ontplooien als ze in een vredige omgeving leven, en jongeren hebben het potentieel om vandaag nog deze vreedzame wereld op te  bouwen.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.