zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP VOOR WERELD MALARIA DAG 25 April 2010

Ban Ki-moonTwee jaar geleden deed ik een oproep om tegen het einde van 2010 preventie- en behandelingsprogramma’s voor malaria beschikbaar te maken voor bevolkingsgroepen die wereldwijd aan deze plaag blootgesteld zijn. Deze Wereld Malaria Dag geeft veel reden tot tevredenheid. In zeer korte tijd is de wereld overgegaan van een situatie waarin enkel getracht werd malaria tot staan te brengen, tot de realistische doelstelling om effectieve en betaalbare zorg te voorzien voor iedereen die het nodig heeft. Bovendien heeft de wetenschappelijke gemeenschap een onderzoeksagenda opgezet voor de ontwikkeling van de instrumenten en strategieën die uiteindelijk malaria definitief zullen uitroeien.

De financiële toezeggingen van de internationale gemeenschap voor de bestrijding van malaria zijn sinds 2003 meer dan vijfvoudig toegenomen tot $ 1,7 miljard in 2009. Alhoewel nog steeds onvoldoende, hebben deze middelen wel een enorme uitbreiding van malaria-interventies mogelijk gemaakt. Landen die muskiettennetten en behandeling aan aanzienlijke delen van de bevolking konden aanbieden, zagen het aantal malariagevallen en –doden met liefst 50 procent dalen. Ook kindersterfte is over het algemeen afgenomen.

Maar ons optimisme moet ook doordrongen zijn van de nodige voorzichtigheid. Malaria is een hardnekkige vijand. Om de huidige vooruitgang te ondersteunen moeten we waakzaam zijn. Resistentie van parasieten voor medicijnen tegen malaria vormt een grote bedreiging, en het gebruik van op artemisinin gebaseerde monotherapieën is de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van malaria. Daarom roep ik de internationale gemeenschap op om snel te handelen volgens de resolutie van de Wereld Gezondheidsvergadering van 2007 die stelt dat alle orale op artemisinin gebaseerde monotherapieën verwijderd moeten worden uit de bevoorradingsketen.

De wereldwijde campagne tegen malaria heeft aangetoond wat mogelijk is wanneer de internationale gemeenschap op meerdere fronten haar krachten bundelt om een ziekte aan te pakken die haar zwaarste tol eist bij arme en achtergestelde bevolkingsgroepen. Haar sterk engagement heeft innovatie aangewakkerd: creatieve initiatieven hebben de levering van grote aantallen muskietennetten mogelijk gemaakt; baanbrekende partnerschappen zijn nieuwe malariamedicijnen aan het ontwikkelen en maken tegelijk bestaande medicijnen beter toegankelijk en betaalbaar. Het is nu de uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen die is blootgesteld aan malaria een diagnose en behandeling van kwaliteit kan krijgen.

  
De vooruitgang van de afgelopen jaren toont aan dat de strijd tegen malaria gewonnen kan worden. Interventies hebben een verschil gemaakt. Ontwikkelingshulp die bestemd is voor gezondheid blijkt doeltreffend. Dit stemt ons ook optimistisch om kindersterfte te verminderen en de gezondheid van moeders te verbeteren. In september zal ik een top organiseren over de voortgang met het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen en zal ik een agenda voor actie opmaken voor de resterende periode tot aan de afgesproken deadline van 2015. Laten we op deze Wereld Malaria Dag inspiratie halen uit onze successen. Zij tonen ons dat we met de nodige inzet en middelen malaria kunnen uitroeien en al onze ontwikkelingsdoelen op wereldschaal kunnen bereiken.

 

Geen officiële vertaling

 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.