donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

SECRETARIS-GENERAAL: BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN WERELDMILIEUDAG, 5 JUNI 2009

SECRETARIS-GENERAAL

----

BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN WERELDMILIEUDAG

 5 juni 2009

De economische en  financiële storm die over onze planeet woedt, laat ons verstaan dat het vijf voor twaalf is; hoog tijd om oude groeipatronen te verbeteren en een tijdperk van groenere en schonere ontwikkeling in te luiden. Met het thema van Wereldmilieudag 2009

‘Uw planeet heeft u nodig,’ willen we iedereen overtuigen om een bijdrage te leveren.

Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor onze aarde. Hoewel alle landen hieronder zullen lijden, zijn het de armste landen die de zwaarste klappen zullen krijgen. Nu doet zich echter een goede gelegenheid voor om van koers te wijzigen: in december vindt in Kopenhagen cruciaal overleg plaats over klimaatverandering. Samen moeten we staats- en regeringsleiders overhalen om een nieuw klimaatpact te sluiten.

Daarnaast heeft de wereld nood aan een “Green New Deal”, gericht op investeringen in hernieuwbare energiebronnen, milieuvriendelijke infrastructuur en energie efficiëntie. Deze investeringen zullen niet enkel leiden tot de creatie van banen en het begin van herstel inluiden, maar zij zullen ook bijdragen tot de aanpak van klimaatopwarming. Als we slechts al een deel van de middelen voorzien voor economische herleving, investeren in de groene economie, dan kunnen we de crisis van vandaag omvormen tot de motor voor duurzame ontwikkeling van morgen. Bovendien zullen landen die erin slagen een koolstofarme samenleving te creëren, niet enkel de voordelen hiervan ondervinden op vlak van milieu, zij zullen tevens beter geplaatst zijn om hun nieuwe technologieën te delen met anderen.

Naast actie van regeringen en ondernemingen, heeft onze aarde ook elk van ons nodig. Hoewel individuele beslissingen verwaarloosbaar kunnen lijken in het licht van de omvang van de bedreigingen en evolutie van onze planeet, kan de inzet van miljoenen mensen voor een gemeenschappelijk doel een enorm verschil maken.

Op deze Wereldmilieudag nodig ik daarom iedereen uit bij te dragen aan een groenere en schonere planeet. Schakel lichten uit. Neem het openbaar vervoer. Recycleer. Plant een boom. Maak het plaatselijke park schoon. Wijs ondernemingen op hun verantwoordelijkheden inzake milieu. Overtuig regeringsleden om het pact te sluiten in Kopenhagen.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.