dinsdag, 20 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Secretaris-Generaal: Boodschap op Wereldbevolkingsdag, 11 juli 2008

De Secretaris-Generaal

Boodschap op Wereldbevolkingsdag
11 juli 2008

Veertig jaar geleden, verkondigden wereldleiders dat individuen over het basisrecht beschikken om vrij en op verantwoorde wijze te kunnen bepalen hoeveel kinderen ze willen hebben en wanneer. Millennium Ontwikkelingsdoel 5, de gezondheid van moeders verbeteren, bevestigt dit recht maar vertoont ook de minste vooruitgang tot nu toe. Indien wij succesvol willen zijn in het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, laten wij ons dan op Wereldbevolkingsdag concentreren op het cruciale belang van gezinsplanning.

Het sterftecijfer onder vrouwen op het kraambed blijft de meest grimmige indicatie van de ongelijkheid tussen arm en rijk, zowel binnen als tussen landen. Wij weten wat er gedaan moet worden om te voldoen aan de primaire gezondheidsbehoeften van vrouwen doorheen hun levenscyclus, en vooral tijdens de reproductieve jaren, de zwangerschap en het kraambed. Drie primaire interventies zijn noodzakelijk om de gezondheid van de moeder te verbeteren: bijstand van vakkundig personeel tijdens de bevalling, faciliteiten om in verloskundige zorg bij noodgevallen te voorzien en dienstverlening bij gezinsplanning.

Gezinsplanning is een fundamenteel onderdeel van reproductieve gezondheid aangezien het toelaat de spreiding van zwangerschappen te bepalen. Studies tonen aan dat gezinsplanning onmiddelijke voordelen heeft voor het leven en de gezondheid van de moeders en pasgeborenen. Het verzekeren van basistoegang tot gezinsplanning zou moedersterfte met een derde helpen verminderen en kindersterfte met maar liefst 20 procent.

En toch blijven de voordelen van gezinsplanning nog steeds voor de meesten buiten bereik, in het bijzonder voor diegenen die vaak de grootste moeite hebben om de informatie en diensten te verkrijgen die ze nodig hebben om hun gezin te plannen, zoals de armen, de gemarginaliseerde bevolking en jonge mensen. Deze behoefte zal enkel toenemen daar meer dan 1 miljard mensen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar de voortplantingsleeftijd zal bereiken.

Ik doe een beroep op alle regeringen om hun beloften na te komen die zij tijdens de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling hebben genomen. Tijdens deze Conferentie die in Cairo werd gehouden, hebben de naties besloten dat alle koppels en individuen het fundamentele recht hebben om vrij en op verantwoorde wijze te beslissen over het aantal en de spreiding van hun kinderen, maar dat zij hiervoor ook de nodige informatie, educatie en middelen moesten krijgen om dat mogelijk te maken.

Terwijl wij onze inspanningen voor het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelen intensiveren, laten wij de vereiste maatregelen nemen om moedersterfte terug te dringen en de universele toegang tot de reproductieve gezondheidszorg tegen 2015 te verwezenlijken. Laten wij meer aandacht en middelen besteden aan de verbetering van de gezondheid en de levenskwaliteit van ieder van ons.

 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.