woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 3.1 Algemene diensten

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

3.1 General Services - Algemene diensten

Het personeel van de algemene diensten voert het eigenlijke basiswerk uit van de organisatie. De taken gaan van secretariaatswerk tot boekhouding.

Administratief en secretariaatspersoneel
De meeste vacatures hebben betrekking op secretariaatspersoneel en typisten, die bij voorkeur tweetalig zijn (Engels en Frans of Spaans). De minimumvereisten voor deze functie zijn een tiksnelheid van 50 tot 55 woorden per minuut en een stenografische snelheid van ongeveer 90 woorden per minuut. Sporadisch zijn er ook vacatures voor administratief personeel. Zij moeten minstens hun secundaire scholing of een gelijkaardige opleiding volbracht hebben.

Het administratief en secretariaatspersoneel wordt ter plaatse gerekruteerd. Wil men in aanmerking komen, moet men zijn of haar kandidatuur rechtstreeks richten naar de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York. Als kandidaten buiten de regio van de hoofdzetel willen deelnemen aan de examens, moeten zij hun eigen reiskosten betalen. Na deze selectie wordt een lijst van geschikte personen aangelegd. Deze kandidaten worden in overweging genomen naarmate er vacatures zijn. Slagen in het examen betekent dus niet dat men onmiddellijk aangeworven zal worden. Het is alleen een garantie dat hij/zij in aanmerking komt als er openstaande betrekkingen zijn.

Het statuut en het salaris van het personeel valt meestal samen met een gelijkaardige functie in de regio waar men tewerkgesteld zal worden.

Typisten voor conferenties
Er bestaat een speciale behoefte aan typisten voor conferenties die zeer snel kunnen typen in de zes officiële talen van de VN (Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans). Zij moeten ondermeer teksten overtypen voor officiële documenten van de Algemene Vergadering en in staat zijn gesproken teksten rechtstreeks in te tikken. Bovendien moeten zij afwisselend dag- en nachtwerk verrichten. De werving gebeurt ter plaatste via vergelijkende examens. Kandidaten worden verwacht een tiksnelheid van meer dan 50 woorden per minuut te halen. De wervingsprocedure is identiek aan de procedure bij het secretariaatspersoneel.

Boekhoudkundig en statistisch personeel
Er zijn sporadisch vacatures voor personeel dat zich bezighoudt met boekhouding en statistiek. Kandidaten met relevante ervaring die een opleiding hebben genoten in een aanverwant domein op universitair niveau, krijgen prioriteit. Speciale examens worden enkel gepland als de behoefte zich voordoet.
De jaarlijkse behoefte aan personeel varieert natuurlijk per beroepscategorie. Bij de Algemene Diensten heeft men vooral secretariaatspersoneel nodig. Het nadeel is dat het personeel ter plaatse wordt gerekruteerd en de geïnteresseerden de verplaatsingskosten zelf moeten dragen.
United Nations Headquarters
New York NY-10017
Verenigde Staten
Tel: (1 212) 963 12 34
Fax: (1 212) 963 48 79