zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 2 Afhankelijkheid van lidmaatschap

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

2 Afhankelijkheid van lidmaatschap, bijdrage en bevolking

Gezien de noodzakelijke onafhankelijkheid van internationale ambtenaren zou de nationaliteit van de kandidaten geen rol mogen spelen. Toch is voor bepaalde functies een evenredige vertegenwoordiging van de lidstaten gewenst. Dit is van groot belang om het vertrouwen van alle lidstaten in de internationale organisatie te behouden. Daarvoor wordt het systeem van desirable ranges gehanteerd. Er wordt rekening gehouden met twee factoren. Eerst wordt de financiële bijdrage van het land in rekening gebracht. Vervolgens speelt het aantal inwoners van het desbetreffende land een rol. Het afwegen van deze factoren geeft een minimum en een maximum aantal personeelsleden waarop de lidstaat recht heeft.

Het is echter niet zo dat dit principe bij alle posities wordt toegepast. Zo worden er uitzonderingen gemaakt op de geografische verdeling voor functies die een bijzondere talenkennis vereisen en voor personeel dat uitgezonden wordt voor specifieke missies. Voornamelijk de aanverwante organisaties van de VN maken gebruik van deze uitzondering. Voor de assistent-deskundigen en de algemene diensten (zie verder) wordt het principe van de geografische verdeling zelden gebruikt.