zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 3.9 VN-vrijwilligers

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's


3.9 UN-Volunteers - VN-vrijwilligers

In 1970 werd het VN-vrijwilligers Programma (UNV) opgericht met als doel te voorzien in de behoefte van ontwikkelingslanden aan gekwalificeerd en getraind personeel.

De VN-vrijwilligers, die te werk worden gesteld aan een bescheiden loon en onder redelijke werkomstandigheden, worden ingeschakeld in projecten, die door UNDP of een andere VN-organisatie worden uitgevoerd, alsook in programma's die rechtstreeks worden uitgevoerd door de regering van het ontvangende land. Hun functie varieert van landbouwdeskundige, ingenieur, bouwvakker, landmeter en werktuigkundige tot econoom en arts.

VN-vrijwilligers worden alleen naar een land uitgezonden op uitdrukkelijk verzoek en met goedvinden van het ontvangende land. Zij werken in specifieke projecten, meestal onder supervisie van meer ervaren deskundigen. Voorbeelden van het soort werk zijn: een landbouw-deskundige, die verbeterde landbouwmethodes demonstreert; een jonge architect, die helpt bij het ontwikkelen van procédés voor het bouwen van huizen met plaatselijke materialen; en landmeter, die de ligging helpt bepalen van kleine dijken en het stedelijk waterleidingnet; een zoöloog, die werkt aan het inventariseren van het dierenbestand in een nationaal park; een specialist in onderwijstechniek, die helpt bij een project om volwassenen te leren lezen en schrijven.

Wie komt in aanmerking? Mannen en vrouwen van minimum 21 jaar, houder van een universitair of technisch diploma die minstens twee jaar beroepservaring hebben en een goede gezondheid bezitten. Kandidaten moeten vloeiend Engels, Frans of Spaans spreken en schrijven en in sommige gevallen Portugees of Arabisch. Bovendien is een sterke interessen en toewijding nodig om te kunnen werken en leven in soms moeilijke omstandigheden.

De selectie en aanwerving van VN- vrijwilligers gebeurt door het BTC.

BTC
Brederodestraat 6
1000 Brussel
Fax: 02/519.03.27 - 02/519.02.11

UNV
Postfach 260111
D-53153 Bonn
Duitsland
Tel: (49 228) 815 20 00
Fax: (49 228) 815 20 01