maandag, 19 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VN-Vademecum - 1 Het statuut van internationale ambtenaren

Inhoudsopgave
VN-Vademecum
1 Het statuut van internationale ambtenaren
2 Afhankelijkheid van lidmaatschap
3 Van klusjesman tot beleidsverantwoordelijke
3.1 Algemene diensten
3.2 Experten voor technische bijstand
3.3 Academisch gevormd personeel
3.4 VN-veldwerkers
3.5 Assistent-deskundigen
3.6 Veiligheidspersoneel
3.7 Onderhoudspersoneel
3.8 Assistenten voor publieksvoorlichting
3.9 VN-vrijwilligers
3.10 Betrekkingen in andere VN-bureaus
4. Algemene cijfers
Alle pagina's

1 Het statuut van internationale ambtenaren

 

1.1 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

De werknemers van internationale organisaties zijn internationale ambtenaren. Hun verantwoordelijkheid ligt niet nationaal, maar uitsluitend internationaal. Wanneer men in dienst treedt, verbindt men zich ertoe enkel te handelen in naam van de internationale organisatie en afstand te doen van alle nationale belangen. Internationale ambtenaren worden verwacht niet uit de biecht te praten en evenmin zaken te ondernemen die indruisen tegen de principes van de internationale organisatie. Deze richtlijn is ook van toepassing wanneer de ambtenaar in kwestie slechts tijdelijk voor een internationale organisatie werkt en daarna terug zou keren naar een functie in de nationale administratie. Politieke en economische onafhankelijkheid alsook onpartijdigheid staan bijgevolg hoog in het vaandel geschreven van een internationaal ambtenaar.

"I solemnly swear (undertake, affirm, promise) to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as an international civil servant of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the United Nations only in view, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any Governement or other authority external to the Organization."

Bron: Staff Regulation, United Nations, New York, 1993, blz. 2, Article I, Regulation 1.9.

Om die onafhankelijkheid te vrijwaren geniet een internationale ambtenaar zekere voorrechten en immuniteiten. Zo is er een indirecte belasting op het inkomen in het gastland. Verder kan de ambtenaar in het gastland juridisch niet vervolgd worden voor zijn officiële activiteiten in de organisatie. Dit is van groot belang wanneer er gewerkt wordt in politiek instabiele gebieden. Immuniteit voor andere handelingen mag alleen ingeroepen worden wanneer dit het belang van de organisatie zou dienen.

1.2 Efficiëntie, bekwaamheid en integriteit

Bij de aanwerving van een internationaal ambtenaar is de overheersende overweging het niveau van efficiëntie, bekwaamheid en integriteit. Een universitaire opleiding is in veel gevallen een minimumvereiste. Soms kan jarenlange beroepservaring hieraan gelijkgesteld worden. De wervingsdiensten van de internationale organisaties rekruteren op basis van kwalificaties en kwaliteiten.