zondag, 17 november 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Werken bij de VN

 

>> HUIDIGE VACATURES EN STAGES - VN IN BRUSSEL <<

Werk en stages

Informatie over werk en stages bij de VN: Nederlands | Engels | Frans

 
Werkgelegenheid

De Verenigde Naties is steeds op zoek naar meer werknemers om goed te kunnen draaien als internationale organisatie. Omwille van de grote hoeveelheid en soorten jobs is het onmogelijk om ze allemaal op te lijsten.

Een carrière bij de Verenigde Naties: meer info

Algemene informatie over werkgelegenheid en huidige vacatures bij het Secretariaat van de Verenigde Naties: meer info

De gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s (i.e. UNESCO, UNICEF, WHO, etc.) hanteren hun eigen recruteringsprogramma’s. Kandidaten kunnen best de website van de desbetreffende organisaties consulteren voor informatie omtrent werkgelegenheid. De volgende webpagina bevat links naar vacatures van meer dan 30 VN-organisaties: meer info

Behalve de “Blauwhelmen”, militaire strijdkrachten die rechtstreeks door de lidstaten worden geleverd, rekent de VN ook op civiele staf voor haar vredesmissies. Informatie omtrent recrutering voor vredesmissies is beschikbaar via meer info

Salarissen, vergoedingen, voordelen en job classificatie bij de Verenigde Naties: meer info

 

Examens voor taalkundige posities

De Verenigde Naties is op zoek naar gekwalificeerde kandidaten om taalkundige posities in te vullen: meer info

 

Young professionals programma (YPP)

Met het oog op een evenwichtige geografische vertegenwoordiging van haar academisch gevormd personeel (professionele staf), zoekt de Verenigde Naties hoogopgeleiden uit bepaalde landen. Het Young professionals programme (YPP) is een rekruteringsinitiatief dat nieuw talent brengt naar de Verenigde Naties door middel van een jaarlijks toelatingsexamen: meer info

 

Assistent-deskundigen (JPO) Programma

Dit programma geeft jonge deskundigen, die net afgestudeerd zijn aan universiteiten of hogescholen, de kans om professionele ervaring op te doen binnen de technische coöperatie van het Secretariaat van de Verenigde Naties. Een assistent-deskundige wordt aangenomen op basis van bilaterale akkoorden tussen de Verenigde Naties en de donorlanden. Meer info
Zie ook

 

Vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties (UNV)

Het vrijwilligersprogramma van de Verenigde Naties is de VN organisatie die bijdraagt tot vrede en ontwikkeling via wereldwijd vrijwilligerswerk: meer info

 

Stageprogramma’s

Stageprogramma’s bij alle hoofdlocaties van de Verenigde Naties: meer info

Stages binnen het VN systeem
Indien je geïnteresseerd bent in stages bij andere fondsen en programma’s van de VN, dan vindt u hier de nodige informatie

Stage bij het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) in Brussel
UNRIC Brussel heeft mogelijkheden voor stages voor periodes van vier tot zes maanden. Voor alle stages bij UNRIC moeten kandidaten een universitaire achtergrond hebben op gebied van communicatie, journalistiek, internationale betrekkingen of politieke wetenschappen. Kandidaten moeten zich vloeiend kunnen uitdrukken (zowel schriftelijk als mondeling) in minstens één van de officiële werktalen van UNRIC – Engels of Frans. Kennis van een andere taal van West-Europa is eveneens gewenst.

De stages worden niet vergoed. Alle succesvolle kandidaten worden geacht zelf hun reis naar Brussel, verblijf en onkosten gedurende de stageperiode te bekostigen.

Gelieve aanvragen (motivatiebrief en CV) te sturen naar:

UNRIC Brussel
Ter attentie van: Internship
Wetstraat 155
1040 Brussel
België

Of via e-mail naar: [email protected]

 
Sociale netwerken

facebook32x32 Dblue

http://www.facebook.com/UN.Careers

twitter32x32 Dblue

http://twitter.com/un_careers

linkedin 32

https://www.linkedin.com/in/unlanguagecareers/

YouTube32x32 Dblue

http://www.youtube.com/watch?v=xyRN-rcSjDk
http://www.youtube.com/watch?v=k-MEIkzPMmE
https://www.youtube.com/watch?v=df6Fs6Gh3aQ
https://www.youtube.com/channel/UCfOuSssmHkACzMB8aBBSAHw

 

 Nuttige links

Subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij multilaterale organisaties: meer info
Volg het subsidieprogramma van de Vlaamse Overheid ook op Facebook.

Beursopener: Nederlandse studenten die naar het buitenland willen voor studie, stage of onderzoek kunnen Beursopener gebruiken als ze op zoek zijn naar extra financiering van hun kosten. Meer info

Vademecum: in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap werd er een vademecum over de arbeidsmogelijkheden binnen het VN-Systeem gerealiseerd.