maandag, 23 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2007

Een halt toebrengen aan straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen en meisjes

"Geweld tegen vrouwen heeft nog steeds niet de prioritaire aandacht en middelen verkregen op alle niveaus om het met de nodige doortastendheid en zichtbaarheid aan te pakken."

Gedetailleerde studie van de Secretaris-Generaal
over geweld tegen vrouwen (2006)
(A/61/122/Add.1)

Hoewel uitingen van geweld tegen vrouwen en meisjes variëren tussen verschillende sociale, economische, culturele en historische contexten, is het duidelijk dat geweld tegen vrouwen en meisjes een vernietigende realiteit blijft in alle delen van de wereld. Bestaand onderzoek, data en getuigenissen van vrouwen en meisjes van over de gehele wereld leveren het koele bewijs. Het is een doordringende schending van mensenrechten en het vormt een belangrijk beletsel voor het bereiken van gendergelijkheid, ontwikkeling en vrede.

Zulk geweld is onaanvaardbaar, zij het geweld gepleegd door de staat en staatsagenten of door familieleden of vreemden, in de publieke of private sfeer, in vredestijd of in tijden van conflict.

Internationale, regionale en nationale wettelijke beleidskaders zijn opgericht teneinde vele verschillende vormen van geweld in publieke zowel als private omgeving te behandelen.  Nochtans is vooruitgang in de ontwikkeling van zulke legale normen, standaarden en beleid tot hiertoe niet steeds hand in hand gegaan met een vergelijkbare vooruitgang in de implementatiefase. De implementatie blijft ontoereikend en inconsistent in alle delen van de wereld.

Staten hebben de verplichting om vrouwen en meisjes te beschermen van geweld, om daders verantwoordelijk te stellen en om in gerechtigheid en remediëring voor slachtoffers te voorzien. Erin mislukken om hierin te voorzien is onaanvaardbaar. Wanneer de staat er  niet in slaagt de daders van geweld verantwoordelijk te stellen en de gemeenschap expliciet of stilzwijgend zulk geweld veroordeeld, moedigt straffeloosheid verdere misbruiken niet louter aan maar geeft eveneens de indruk dat geweldpleging van mannen tegenover vrouwen acceptabel en normaal is. Het resultaat is een ontkenning van gerechtigheid aan individuele slachtoffers/overlevenden, zowel als een versterking van de heersende genderongelijkheid.

Het uitbannen van geweld tegen vrouwen blijft een van de meest ernstige en urgente uitdagingen van deze tijd. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te handelen wanneer men met geweld geconfronteerd wordt. Elk van ons heeft de plicht een politieke en sociale omgeving te steunen en te ondersteunen waar geweld tegen vrouwen en meisjes niet getolereerd wordt ; waar vrienden, familieleden, buren, mannen en vrouwen tussenkomen om te voorkomen dat daders ongestraft blijven.

http://www.un.org/events/women/iwd/2007
 

DE SECRETARIS-GENERAAL -- MEDEDELING OP INTERNATIONALE VROUWENDAG, 8 MAART 2007

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.