vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- MEDEDELING OP INTERNATIONALE VROUWENDAG, 8 MAART 2007

Ik ben blij en vereerd u mijn warmste wensen mee te geven op deze Internationale Vrouwendag – mijn eerste als Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Ik hoop dat u me zal leren kennen als een behartiger van uw belangen en als een bondgenoot voor de komende jaren.

            Deze dag is een goede gelegenheid voor ons allen – vrouwen en mannen – om ons te verenigen in een kwestie die de hele mensheid aanbelangt. De positie van vrouwen versterken is niet alleen een doel op zich. Het is een voorwaarde voor het verbeteren van éénieders leven op deze planeet.
 
            Niemand kan betwisten dat dit zo is. En niemand kan de uitslag ontkennen van de World Summit van 2005, toen wereldleiders de essentie van gendergelijkheid en mensenrechten voor iedereen in ontwikkeling, vrede en veiligheid opnieuw bevestigden. 
 
            Toch staan we nog steeds veraf om dit bewustzijn om te zetten in de praktijk. In bijna alle landen blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in posities waar de besluitvorming gebeurt. Het werk van vrouwen blijft ondergewaardeerd, onderbetaald, of helemaal niet betaald. Van de meer dan 100 miljoen kinderen die niet naar school gaan, zijn de meerderheid meisjes. Van de meer dan 800 miljoen volwassen die niet kunnen lezen, vormen vrouwen de meerderheid.
 
            Het ergste van al is dat geweld tegen vrouwen en meisjes onverminderd voortduurt in elk continent, land en cultuur. Dit heeft een vernietigend effect op het leven van de vrouwen, op hun families, en op de samenleving in zijn geheel. De meeste samenlevingen verbieden dit soort geweld – maar de realiteit is dat het te vaak wordt toegedekt of oogluikend wordt toegestaan.
 
            Daarom is de Internationale Vrouwendag zo belangrijk. Het geeft duidelijk onze verantwoordelijkheid aan om te werken aan duurzame veranderingen in waarden en opvattingen. Het roept op om te werken in partnerschap – regeringen, internationale organisaties, het middenveld en de private sector. Het dringt aan op een transformatie in de relaties tussen vrouwen en mannen, in alle lagen van de samenleving. Het dwingt ons om elke manier – van onderwijs tot microkrediet – aan te grijpen om de positie van vrouwen en meisjes te versterken.

            De Verenigde Naties moeten op het voorplan staan bij deze uitdagingen. Ik beloof om alles te doen wat ik kan om te verzekeren dat de VN er staan – niet alleen op Internationale Vrouwendag, maar elke dag. Ik kijk ernaar uit om, in onze collectieve opdracht, met u samen te werken.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.