vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldeconomie vertraagt in 2007, maar groei van zich ontwikkelende landen blijft sterk.

Verzwakkende huismarkt in de VS een belangrijke factor
 
VERENIGDE NATIES New York, 11 januari:
 
Volgens de nieuwe VN-prognoses over de wereldeconomie wordt verwacht dat die zal stagneren in 2007 na een historische groei van drie opeenvolgende jaren. Met de grootste groei in het Bruto Wereld Product (BWP) ooit van 4.0 procent in 2005, en een groei van naar schatting 3.8 procent in 2006, zal de globale groei waarschijnlijk afzwakken tot 3.2 procent voor 2007. De verzwakkende huismarkt in de Verenigde Staten is een belangrijke factor in de wereldwijde vertraging volgens het jaarlijkse VN-rapport, getiteld De Economische Situatie in de Wereld en Prognoses 2007 (World Economic Situation and Prospects 2007) dat vandaag werd voorgesteld. De immobiliën boom is over zijn hoogtepunt heen, hetgeen wordt geacht de consumentenvraag te doen dalen en de economie in de VS te doen vertragen tot 2.2 procent in 2007. De economische heropleving in Japan en Europa is niet krachtig genoeg om de VS te vervangen als de groeimotor van de wereldeconomie.
 
Desalniettemin “zijn de Amerikaanse bedrijfsfinanciën gezond, en is er ruimte voor een monetaire versoepeling, zodat de huidige situatie niet hoeft over te gaan in een recessie”, zo schrijft het rapport. Hoewel 2006 wereldwijd een sterke groei kende, heeft dit niet geleid tot aanzienlijke dalingen in de werkloosheidscijfers. Vooral in ontwikkelingslanden en in economieën in transitie stelde de werkgelegenheidsgroei teleur, ondanks een uitzonderlijk sterke groei van de uitvoer van respectievelijk 6.5 procent en 7.2 procent. De forse groei in ontwikkelingslanden zou in 2007 aanhouden, hoewel ze een beetje zou afnemen: 5.9 procent voor ontwikkelingslanden en 6.5 procent voor de overgangs-economieën.
 
De Oost-Aziatische economieën bleven de hoogste economische groeitekenen vertonen in de zich ontwikkelende wereld, met een gemiddelde van 7.6 procent in 2006. China liet een groeipercentage van meer dan 10 procent optekenen. Ook de groei in Zuid-Azië, met India op kop, presteerde sterk met 6.7 procent in 2006. De verwachting voor 2007 is dat de groei sterk zal blijven, met een aangroei van de Oost-Aziatische economieën met gemiddeld 7.0 procent, en een lichte daling van de groei in Zuid-Azië.
 
Ook de prestatie van de minst ontwikkelde landen blijft verbazend sterk, met een gemiddelde aangroei van 7 procent in 2006; vooral de olieproducerende en grondstofexporterende landen profiteren van de hoge marktprijzen. De groei in die landen zou in 2007 even sterk blijven.
 
Van de groei in Europa, die de verwachtingen overtrof in 2006, wordt dan weer een matiging verwacht tot ongeveer 2 procent in 2007; en ook in Japan, dat een sterke groei kon voorleggen in 2006, zou de groei afzwakken tot 2 procent in 2007.
 
De huidige tekorten op de lopende rekening van de VS liepen in 2006 op tot bijna 900 miljard $. Tot tweederde van het deficit werd gecompenseerd door surplussen van de grote olie-uitvoerende landen, en ook Aziatische en andere zich ontwikkelende landen beschikken over belangrijke spaarsurplussen om de tekorten in de VS op te vangen. Maar in 2007 voorziet het VN-scenario een gematigde ‘vernauwing’ van het wereldwijde onevenwicht, vermits de vertraging van de economische groei in de VS en de daling van de olieprijzen het importsaldo van ’s werelds grootste economie zullen doen verminderen. Tegelijkertijd zou een verdere depreciatie van de dollar de export stimuleren en de vraag naar import laag houden.
 
WESP2007graph1.jpg
 
Desalniettemin waarschuwt het rapport voor het blijvende risico van een wanordelijke aanpassing van deze financiële onevenwichten. Ten gevolge van het aanhoudende en toenemende deficit van de lopende rekening is de overheidsschuld van de VS tot een dieptepunt gezakt dat meer dan ooit de duurzaamheid van de huidige constellatie van wereldwijde onevenwichten in vraag stelt; en het vertrouwen in de dollar als ’s werelds belangrijkste munt voor reserves zou snel kunnen dalen. Een sterke terugval van de dollar zou de onzekerheid onder internationale investeerders nog kunnen doen toenemen en financiële markten kunnen verontrusten. Zich ontwikkelende landen zouden wellicht het meest te lijden krijgen onder een volatielere en minder gezonde internationaal economische omgeving veroorzaakt door zo een terugval, gesteld dat die zou plaatsvinden.

Verder waarschuwt de VN dat een serieuze terugval in de wereldeconomie mogelijk is indien de huisprijzen in de VS een dramatische daling (van bijvoorbeeld 15 procent) zouden kennen. Zo een daling, zegt het rapport, zou niet alleen de groei in de VS doen afnemen tot minder dan 1 procent in 2007, maar zou ook de wereldwijde economische groei voor 2007 aanzienlijk doen verminderen met tenminste 1 procent. Die daling in de huisprijzen zou een crisis kunnen veroorzaken in de hypotheekmarkten en een prijsverlagende aanpassing van de globale onevenwichten in gang zetten, waarmee op zijn beurt het risico op een opschudding van de financiële markten verhoogd zou worden.
 
De Economische Situatie in de Wereld en Prognoses 2007 roept op tot eendrachtige actie in het macro-economische beleid om onregelmatige aanpassingen te vermijden en het vertrouwen te bewaren in de stabiliteit van financiële en buitenlandse wisselmarkten. Het rapport stelt dat er een dringende nood is voor een herziening van de bestaande nationale macro-economische beleidsstandpunten die niet in staat zijn om de globale ongelijkheden adequaat weg te werken.
 
Het rapport stelt voor om een nieuw consultatiemechanisme te creëren om tot een gezamenlijk gecoördineerd macro-economisch beleid te komen en doelstellingen vast te leggen om de onevenwichten weg te werken, en tegelijk een globale recessie te vermijden. Dat initiatief is wellicht de tweede beste oplossing, aangezien er geen  fundamentele veranderingen in het globale monetaire en financiële systeem optreden. Zulk een akkoord zou bestaan uit een stijging van de spaargelden en van de export, wat de schuld in de VS zou doen verminderen. Tegelijk zou de binnenlandse vraag in de belangrijkste kredietverstrekkende landen – vooral Japan, het zich ontwikkelende deel van Azië, en de belangrijkste olieproducerende landen – hierdoor versterkt worden.
 
WESP2007graph2.jpg
 
Het VN-rapport stelt dat de bestaande fora met een beperkt aantal leden zoals de G8 en andere discussieplatvormen niet geschikt zijn om een akkoord te bereiken over de macro-economische beleidscoördinatie van globale onevenwichten. Daarom stelt het rapport een internationaal consultatiemechanisme voor dat een externe bemiddelaar zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou opnemen, hetgeen consensus zou kunnen genereren rond de aard en de grootte van de huidige problemen. Deze consultaties zouden alle grote spelers erbij moeten betrekken, tezamen met een eerlijke vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden.
 
Voor interviews of meer informatie, contacteer de Ontwikkelingssectie van het VN Departement van Openbare Informatie via Newton Kanhema, 1-212-963-5602, [email protected] or Oisika Chakrabarti, 212.963.6816, [email protected].

 
WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS wordt aan het begin van elk jaar voortgebracht door het VN Departement van Economische en Sociale Zaken (UN DESA), de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) en vijf regionale VN-commissies (de Economische Commissie voor Afrika (ECA), de Economische Commissie voor Europa (ECE), de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (ECLAC), de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Zuidzee (ESCAP), en de Economische en Sociale Commissie voor West-Azië (ESCWA)).
 
WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2007 (Sales No.E.07.II.C.2, ISBN 978-92-109153- 3)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.