zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Belgie: Voorzitterschappen van de subsidiaire organen van de Veiligheidsraad

Op 11 januari hebben de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) overeenstemming bereikt over de verdeling van de voorzitterschappen van de subsidiaire organen van de raad. Het gaat hier om sanctiecomités, die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van door de Veiligheidsraad ingestelde sanctieregimes alsook om thematische comités en werkgroepen. Elk lid van de Veiligheidsraad is automatisch lid van de subsidiaire organen van de raad.

België zal het voorzitterschap op zich nemen van drie sanctiecomités: het comité inzake Al-Qaida/Taliban, het comité inzake Ivoorkust en het comité inzake Iran.

Een andere verantwoordelijkheid die België is gevraagd op zich te nemen is de coördinatie voor het dossier Ethiopië/Eritrea. Dit betekent dat België, volgens de informele werkverdeling die er binnen de VNVR bestaat, eerst aangewezen is om voorstellen voor besluiten van de Veiligheidsraad in dit dossier op te stellen.

Besluitvorming in de sanctiecomités vindt plaats op basis van unanimiteit. De voorzitter heeft niet tot taak politieke sturing te geven aan het comité: het is zijn eerste verantwoordelijkheid bij te dragen aan het bereiken van een consensus onder de leden van de raad. België zal zich ervoor inzetten om de werkzaamheden van deze comités optimaal te laten verlopen en om zodoende bij te dragen tot een effectieve uitvoering van de sanctieregimes waartoe de Veiligheidsraad heeft besloten.


Bron: Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking -  België. 12 januari 2007


Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.