vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN WERELDWATERDAG, 22 MAART 2005

Water is essentieel voor alle leven. Toch hebben miljoenen mensen in de wereld te kampen met watertekorten. Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan door water overgebrachte ziektes. En de armste landen in de wereld worden geregeld geteisterd door droogte.

De wereld moet hier meer verantwoordelijkheid nemen. De waterefficiëntie, vooral in de landbouw, moet verhoogd worden. We moeten vrouwen en meisjes verlossen van de dagelijkse korvee om, vaak over grote afstanden, water te slepen. We moeten hen betrekken bij de beleidsvorming over watermanagement. We moeten van hygiëne een prioriteit maken. Hier wordt de minste vooruitgang geboekt. Verder moeten we laten zien dat watervoorraden geen bron van conflict hoeven te zijn. Integendeel, ze kunnen een catalysator voor samenwerking zijn.

Er werd al significante vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel gedaan worden. Daarom begint dit jaar op Wereldwaterdag ook het “Water voor Leven” Decennium. Dit Decennium heeft als doel de internationaal overeengekomen doestellingen in verband met water en hygiëne tegen 2015 te bereiken en om de grondslag te leggen voor verdere vooruitgang in de toekomst.

Dit is een dringende kwestie van menselijke ontwikkeling en waardigheid. Laten we ons op deze Wereldwaterdag voornemen om meer te doen om alle mensen in de wereld toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water. Laten we ook onze verplichting herbevestigen om de watervoorraden in de wereld beter te beheren. Ze zijn van vitaal belang voor alle leven en voor een duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.