zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

DE SECRETARIS-GENERAAL -- BOODSCHAP TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE HOLOCAUST, 27 januari 2006

Vandaag herdenkt de VN voor de eerste keer, wat vanaf nu jaarlijks zal gebeuren: De Internationale Dag ter Nagedachtenis van de Slachtoffers van de Holocaust.

De weergaloze tragedie van de Holocaust kan niet ongedaan gemaakt worden. Zij moet voor zolang het menselijke geheugen reikt met schaamte en met verschrikking gememoreerd worden.

Enkel door herinnering kunnen we op passende wijze eer betonen aan de slachtoffers. Miljoenen onschuldige Joden en leden van andere minderheden zijn op de meest barbaarse wijze vermoord. We mogen deze mannen, vrouwen en kinderen, noch hun verschrikkingen, nooit vergeten.

Herinnering is een noodzakelijke vermaning voor diegenen die zeggen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden of dat deze overdreven is. Ontkenning van de Holocaust is het werk van extremisten. We moeten hun onjuiste beweringen te allen tijde veroordelen.

Herinnering is ook een bescherming voor de toekomst. De peilloze diepte die werd bereikt in de Nazi concentratiekampen begon met haat, vooroordelen en antisemitisme. Herinnering aan deze oorsprongen kan ons alert maken voor waarschuwingstekenen.

Nu de Holocaust met de tijd op de achtergrond geraakt, en omdat het aantal overlevenden vermindert, komt ons – de huidige generatie – de taak toe om de fakkel van herinnering verder te dragen en het ideaal van menselijke waardigheid hoog in het vaandel te houden.

De Verenigde Naties werd opgericht als reactie op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Ondanks dat heeft de internationale gemeenschap maar al te vaak gefaald op te staan tegen massale gruweldaden. Recentelijk hebben we belangrijke stappen ondernomen om op dit gebied verbetereningen aan te brengen, zoals het opzetten van het Internationaal Strafhof en zijn we de collectieve verantwoordelijkheid overeengekomen om te beschermen.

Het thema van deze Internationale Dag ter Nagedachtenis is “Van herinnering naar toekomst”. Laat ons, in deze geest toezeggen nog meer moeite te doen om volkerenmoord en misdaden tegen de mensheid te voorkomen.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.