zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

23 juni 2006 - PEACE BUILDING COMMISSION

Verenigde Naties
Peacebuilding Commission Informatiebulletin                                  Achtergrond


19 juni 2006
 A. Peacebuilding Commission
 
De onlangs opgerichte Peace Building Commission (PBC), een belangrijke pijler van de hervormingen van de Verenigde Naties en één van de belangrijkste resultaten van de Wereldtop van 2005, zal zijn eerste vergadering houden op 23 juni in de ECOSOC zaal op het hoofdkwartier van de VN in New York (van 10.30 tot 13.00 uur). De eerste vergadering van het Organisatorisch Comité van de PBC wordt voorgezeten door Secretaris-Generaal Kofi Annan. Het moet de agenda en de referentievoorwaarden goedkeuren en zal overleggen welke landen in een postconflict situatie eerst besproken zullen worden.
 
Het belangrijkste doel van de Peace Building Commission zal zijn helpen te voorkomen dat landen die net uit een conflict komen in geweld hervallen en aanhoudende internationale steun voor landen met een kwetsbare of onlangs bereikte vrede te handhaven. Studies hebben aangetoond dat ongeveer de helft alle landen, die uit een gewelddadige situatie komen, binnen de vijf jaar in conflict hervallen.
 
Door een gecoördineerde, coherente en geïntegreerde aanpak van postconflict vredesopbouw en door de bevordering van dialoog tussen de hoofdrolspelers binnen en rond landen die uit een conflictsituatie komen, zal de Peacebuilding Commission, op 20 december 2005 opgericht door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de kritieke leemte binnen de VN en het globale systeem dichten.
 
De functies van de Peacebuilding Commission
 
De functies van de Peacebuilding Commission omvatten:
 
a)      het samenbrengen van alle relevante actoren om middelen te verzamelen en om strategieën voor te stellen en uit te werken voor postconflict vredesopbouw en herstel;
 
b)      de aandacht te vestigen op inspanningen voor wederopbouw en voor het opbouwen van overheidsinstellingen. Deze inspanningen zijn noodzakelijk bij het herstel van een conflict en bij de steun voor het uitwerken van strategieën om de fundamenten van een duurzame ontwikkeling vast te leggen;
 
c)      aanbevelingen en informatie te verstrekken, die de coördinatie, zowel binnen als buiten de Verenigde Naties, verbetert, best practices te ontwikkelen, voorspelbare financiering voor vroeg herstel activiteiten te helpen garanderen en de aandachtsspanne van de internationale gemeenschap voor postconflict herstel te verlengen.
 
De structuur van het Organisatorisch Comité van de Peace Building Commission
 
De Peace Building Commission bestaat uit 31 Lidstaten in de vorm van een Organisatorisch Comité, dat specifieke situaties van landen zal behandelen. Het Organisatorische Comité is samengesteld uit leden, die als volgt verkozen of geselecteerd werden:

China, Frankrijk, Rusland, GB, VS, Denemarken, Tanzania Zeven leden van de Veiligheidsraad, met inbegrip van de vijf permanente leden
Angola, België, Brazilië, Guinee-Bissau, Indonesië, Polen, Sri Lanka Zeven leden van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC), verkozen uit regionale groepen, rekening houdend met landen met postconflict herstel ervaring
Burundi, Chili, Kroatië, Egypte, El Salvador, Fiji, Jamaica Zeven leden, verkozen door de Algemene Vergadering, rekening houdend met regionale  vertegenwoordiging en met landen met post-conflict herstel ervaring
Bangladesh, Ghana, India, Nigeria, Pakistan Vijf landen die de belangrijkste troepenbijdrage leveren (troop contributing countries: TCCs), geselecteerd uit de top tien van TCCs
Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen Vijf belangrijke financiële leveranciers geselecteerd uit 10 financiële topleveranciers

Hiernaast zullen ook vertegenwoordigers van de Secretaris-Generaal, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en andere institutionele donors uitgenodigd worden om deel te nemen.
 
Landspecifieke Vergaderingen de PBC
 
In de landspecifieke vergaderingen van de Commissie, waar het leeuwendeel van het belangrijke werk zou moeten plaatsvinden, zullen de volgende vertegenwoordigers worden uitgenodigd:
 
  • leden van het Organisatorisch Comité,
  • het land dat besproken wordt;
  • landen in de regio die betrokken zijn in postconflict werk, relevante regionale/subregionale organisaties;
  • hoge VN-vertegenwoordigers in het veld en andere VN-vertegenwoordigers;
  • vertegenwoordigers van de Secretaris-Generaal;
  • Regionale en internationale financiële instellingen, met inbegrip van de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en andere institutionele donors.
 

B. Het Peacebuilding Support Office
 
Het Peacebuilding Support Office (PBSO), geleid door Adjunct Secretaris-Generaal Carolyn McAskie (Canada) zal de PBC steunen bij zijn overleg. Het zal ook een belangrijke verbinding vormen tussen het VN-systeem en de Peacebuilding Commission. Het bureau zal, indien een vredesoperatie aanwezig is, via de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal (Special Representative of the Secretary-General: SRSG) assistentie bieden aan nationale autoriteiten, of via de Regionale of Humanitaire Coördinator van de VN helpen bij het formuleren en implementeren van een geïntegreerde strategie voor vredesopbouw. Het bureau zal geen operationele rol spelen, maar zal steunen op bestaande capaciteiten. Het PBSO maakt deel uit van het Uitvoerende Bureau van de Secretaris-generaal.
 
C. Het Peace Building Fund (PBF) is een nieuw Trust Fund dat opgericht is om kritieke vredesopbouw-inspanningen te ondersteunen in landen die besproken worden door de PBC. Het is ontworpen als een flexibel financieringsmechanisme en zal een belangrijke katalyserende rol spelen in het aantrekken van extra middelen. Het Fund, dat binnenkort gelanceerd wordt, heeft als doel $250 miljoen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Peacebuilding Commission: http://www.un.org/peace/peacebuilding/

 

 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.