donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale migratie feiten & cijfers


 • Over heel de wereld telde 2005 191 miljoen internationale migranten.

 • Ongeveer één derde verhuisde van het ene ontwikkelingsland naar het andere, terwijl één derde van een ontwikkelingland naar een ontwikkeld land ging.. "Zuid-naar-Zuid" migranten zijn ongeveer even talrijk als "Zuid-naar-Noord" migranten.

 • in 2005 verbleven 34% van alle migranten in Europa; 23% in Noord Amerika  en 28% in Azië. Slechts 9 % woont in Afrika, 3 % in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied en nog eens 3 % in Oceanië.

 • Bijna zes op tien internationale migranten (in totaal 112 miljoen) verblijven in landen die als “hoge inkomenslanden” gelden, maar deze landen omvatten 22 ontwikkelingslanden, zoals Bahrein, Brunei, Koeweit, Qatar, Korea, Saudi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. ·

 • Wereldwijd zijn bijna de helft alle migranten vrouwen. In de ontwikkelde landen zijn zij talrijker dan mannelijke migranten. ·

 • in 72 landen is het aantal migranten tussen 1990 en 2005 afgenomen. In 17 landen bedroeg de stijging in migranten tijdens die periode 75%  -- in de V.S. groeide het aantal migranten met 15 miljoen en Duitsland en Spanje kregen er elk meer dan 4 miljoen migranten bij.

 • tussen 1990 en 2005 werden in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden minstens 35 programma’s opgestart om de status van migranten, die zich in een onregelmatige situatie bevonden, in overeenstemming te brengen met nationale wetgeving. Wereldwijd regulariseerden deze programma's de status van minstens 5,3 miljoen migranten.


 
Geschoolde migratie · • in 2000 hadden in OESO-landen ongeveer 20 miljoen migranten van 25 jaar of ouder een diploma van het tertiair onderwijs; in 1990 bedroeg dit aantal 12 miljoen.  

 • tijdens de jaren ’90 had in OESO-landen bijna de helft van het toegenomen aantal migranten ouder dan 25 jaar mensen een tertiaire opleiding

 • in 2000 kwamen in OESO-landen bijna 6 op 10 hoog opgeleide migranten oorspronkelijk uit ontwikkelingslanden.

 • tussen 33 en 55% van de hoog opgeleide inwoners van Angola, Burundi, Ghana, Kenia, Mauritius, Mozambique, Sierra Leone, Oeganda en Tanzania leven in OESO-landen. Dat aandeel is nog hoger voor Guyana, Haïti, Fiji, Jamaïca, en Trinidad en Tobago: ongeveer 60%,.


 
Overschrijvingen van geld·


 • De som die wereldwijd door migranten naar hun thuisland wordt verzonden, nam van US$102 miljard in 1995 toe tot een geschatte US$232 miljard in 2005. ·

 • het aandeel globale overschrijvingen naar ontwikkelingslanden steeg van 57% in 1995 (US$58 miljard) tot 72% in 2005 (US$167 miljard). ·

 • 20 landen ontvingen in 2004 66% van de globale overschrijvingen. Slechts acht van hen zijn ontwikkelde landen. Één derde van de globale overschrijvingen ging naar slechts vier landen: in volgorde van hoeveelheid geld die zij ontvingen waren dit India, China, Mexico en Frankrijk. ·

 • In slechts twee van de belangrijkste ontvangende landen vormden overschrijvingen een groot aandeel van bruto binnenlands product: de Filippijnen, en Servië-Montenegro. De meerderheid van de 20 landen waar de overschrijvingen minstens een tiende het BBP vormden, zijn kleine ontwikkelingslanden.


 
Bron: VN-Departement van Economische en Sociale Zaken, Afdeling Bevolking
 
Voor meer informatie surf naar www.unmigration.org of neem contact op met mej. Hania Zlotnik, Directeur van de Afdeling Bevolking van de Verenigde Naties, Tel. (212) 963-3179, e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.