donderdag, 20 juni 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

UNESCO viert het Syrische culturele erfgoed in Brussel

Ensemble Fawaz Baker Bozar Brussel

Op 4 juli 2018 stond de BOZAR, het Paleis voor Schone Kunsten, bol van literatuur, fotografie en muziek. Het UNESCO Liaison Office te Brussel bundelde haar krachten met het UNESCO Beiroetbureau om de tentoonstelling ‘Syrian Living Heritage’ te organiseren. In hun openingstoespraken onderstreepten vertegenwoordigers van BOZAR, de Europese Commissie (DG NEAR) en UNESCO de waarde van cultureel erfgoed en het belang om het te behouden voor toekomstige generaties.

Auteur Hassan Abbas opende de avond met de voorstelling van zijn boek 'Syrian Traditional Music'. Als onderzoeker aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet, schenkt hij daarin aandacht aan de verscheidenheid aan muzikale tradities in het land en hun voortdurende overdracht in tijden van crisis. Vervolgens bracht het Ensemble Fawaz Baker, bestaande uit Fawaz Baker, Samir Homsi en Khalil Jerro, een boeiend optreden. Ze componeerden hedendaagse Syrische muziek op basis van culturele en religieuze tradities, als afspiegeling van de rijke erfenis van Syrië en het Midden-Oosten. De tentoonstelling 'Syrian Living Heritage' van fotografe en etnologe Houda Kassatly sloot de avond af. Als onderzoekster aan de Saint Joseph University en de Universiteit van Balamand, toont ze aan hoe erfgoed bewaard kan worden, door zich te focussen op beelden in tijden van oorlog en conflict.

Hassan Abbas Syrian Traditional Music

Dit evenement werd georganiseerd in het kader van het project "Noodsanering van het Syrisch cultureel erfgoed", dat gelanceerd werd in maart 2014 en gefinancierd is door de Europese Unie. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Vlaamse Overheid en het Oostenrijkse Federale Ministerie voor Europa, Integratie en Buitenlandse Zaken. Het voornaamste doel van het initiatief is om bij te dragen aan het herstellen van de sociale cohesie, stabiliteit en duurzame ontwikkeling, door de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed.

Het project leidde tot de ontwikkeling van het Observatorium voor Syrisch Cultureel Erfgoed, waarmee UNESCO de situatie van het culturele erfgoed in Syrië opvolgt en beoordeelt. Tijdens het project werden capaciteitsopbouw, opleiding en technische assistentie voor de bescherming van tastbaar en immaterieel cultureel erfgoed voorzien. Daarmee werden meer dan 700 professionals en 130 deelnemende instellingen bereikt.

Ten slotte wordt er getracht om via bewustmakingsactiviteiten de vernietiging van het Syrische culturele erfgoed in te perken, en de verdere overdracht van cultureel erfgoed te garanderen in tijden van ontheemding. Vooral het immaterieel cultureel erfgoed neemt een centrale plaats in in de identiteit en het geheugen van een individu en een samenleving. De overdracht van dat immaterieel cultureel erfgoed van generatie op generatie is dus essentieel voor de bescherming ervan.

Het evenement vond plaats in het kader van het “Europees Jaar voor het Culturele Erfgoed 2018”, waarvoor UNESCO optreedt als een van de uitvoerende partners. De internationale dimensie van het Jaar is gericht op het vieren en versterken van de samenwerking op cultureel erfgoed in Europa en de rest van de wereld.

Vind de video's van het evenement op de Facebook-pagina van UNESCO Representation to the European Institutions.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px