zondag, 17 februari 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Nood aan klimaatactie voor internationale veiligheid

Federica Mogherini Time For Action event

Op 22 juni organiseerde Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU), een high-level event in Brussel – Klimaat, Vrede en Veiligheid: Tijd voor Actie. De ongeziene bijeenkomst bracht ministers, parlementariërs, vooraanstaande internationale figuren, wetenschappelijke experten, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN), denktanken en de civiele maatschappij samen in het Egmontpaleis om te discussiëren over klimaatverandering als bedreiging voor de internationale veiligheid.

In haar openingsspeech benadrukte Federica Mogherini hoe de strijd tegen klimaatverandering steeds meer een zaak van nationaal belang en nationale veiligheid geworden is. Ze ondersteunt dit met de bevinding van het World Economic Forum dat vier van de vijf grootste mondiale dreigingen gerelateerd zijn aan klimaatverandering: “De enige dreiging met vergelijkbare omvang is die van massavernietigingswapens. Dus laten we onthouden dat wanneer we investeren in de strijd tegen klimaatverandering, we investeren in onze eigen veiligheid. Het positieve nieuws is dat dit niet onomkeerbaar is. Klimaatverandering is een door de mens veroorzaakt fenomeen, de oplossing ook.”.

Dat de klimaatverandering een reële en groeiende bedreiging vormt, werd verder benadrukt door experten met de waarschuwing dat de ijskappen in Antarctica momenteel drie keer sneller smelten dan vijf jaar geleden, dit zal in de toekomst het zeeniveau één tot twee meter doen stijgen. “We leven in een wereld die aan het exploderen is. Het probleem groeit zo snel dat we steeds verder achteroplopen. Drieëndertig landen lopen het risico met ernstige waterschaarste te kampen tegen 2040, en er worden meer dan 143 miljoen klimaatmigranten verwacht tussen 2030 en 2040.”, zo stelt dr. Andrew Steer, voorzitter en CEO van het World Resources Institute.

Margot Wallström and participants at the Climate Peace and Security Time for Action event

Verschillende vertegenwoordigers van de VN uitten hun bezorgdheid en onderstreepten de vraag om dringende actie. Ovais Sarmad, adjunct-uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), benadrukte dat er een duidelijke link is tussen de impact van wijzigingen in het klimaat en de mondiale veiligheid. “Klimaatverandering heeft een vermenigvuldigingseffect, waardoor veel uitdagingen waar we als mensheid voor staan steeds groter worden. De weg vooruit is het nakomen van de beloften die we maakten in het klimaatakkoord van Parijs en de Agenda 2030, met inbegrip van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Erik Solheim, het hoofd van het milieuprogramma van de VN, maakte duidelijk dat de wereld veel sneller verandert dan we ons er bewust van zijn, klimaatactie is een onmisbaar onderdeel geworden van het voorkomen en oplossen van conflicten in de wereld.

Voor Kirsi Madi, de directeur van het VN-Bureau voor de Beperking van het Risico op Rampen (UNISDR), kan de impact van rampen niet langer genegeerd worden: “Het verlagen van risico’s op rampen betekent: mitigatie, adaptatie, toegang tot vroegtijdige waarschuwing en het opbouwen van de lokale capaciteit.”.

Gezien het dwingend en aangroeiend bewijsmateriaal komende van verschillende instanties, is het nu een gedeelde verantwoordelijkheid om veiligheids- en ontwikkelingsbeleid te integreren in een samenhangend beleidskader voor klimaatactie.

Aan het einde van de meeting werd door verschillende partijen de vraag naar een meer uitgebreide multilaterale samenwerking omtrent klimaat en veiligheid herhaald en onderlijnd. De zorgwekkende situatie vereist concrete actie, geen loutere uitspraken rond te tafel.Ondanks het klimaatakkoord van Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, is gebleken dat er een dringende nood is aan coördinatiesystemen en vroegtijdige rapportering op het terrein, adaptatie- en mitigatiemethoden alsook geïntegreerde financieringsmechanismen.

“De internationale gemeenschap moet zich bewust zijn van de gevaarlijke gevolgen die gepaard gaan met klimaatverandering. Overstromingen en droogte bedreigen de voedselvoorziening en levensonderhoud van mensen en dwingen hen te vluchten. De natuurlijke omgevingen van eilandbevolkingen verdwijnen. We moeten de nodige middelen ontwikkelen en investeren in klimaatactie. De VN moet opstaan en globale inspanningen leiden met regionale partners zoals de EU.”, verklaart Margot Wallstrom, de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken.

De bijeenkomst besloot met zes richtlijnen voor verdere actie:

De connectie tussen klimaat en veiligheid doortrekken tot op het hoogste politieke niveau binnen nationale, regionale en multilaterale fora;

Maximale inspanningen leveren voor de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs;

Het mobiliseren en vebeteren van rapportering en vroegtijdige waarschuwingssystemen, met focus op de meest kwetsbare landen en regio’s;

Het vooropstellen van preventie door het verhogen van capaciteit en maatschappelijke weerbaarheid;

Het promoten van de rol van vrouwen als vertegenwoordigers voor sociale, economische en politieke verandering,

Lokale acties een bron maken voor duurzaamheid, kracht en vrede.

Het high-level event vormde het sluitstuk van de intense European Climate Diplomacy Week, inclusief meetings tussen leidinggevende VN-vertegenwoordigers.

 

Klik hier voor meer informatie over het event.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.