maandag, 25 maart 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

OHCHR slaat alarm voor dreigende uitholling democratie in Europa

UN Human Rights Regional Representative for Europe, Birgit Van Hout, Press Briefing, Brussels|©UNRIC

Op 12 juni 2018 drukte het VN-Bureau voor Mensenrechten (OHCHR) grote bezorgdheid uit over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Europa. De organisatie stelt vast dat het inspelen op angsten van de bevolking geleid heeft tot maatregelen voor uitsluiting en het inperken van bewegingsvrijheid voor de civiele maatschappij.

Op de persconferentie bij UNRIC, presenteerde Birgit Van Hout de bevindingen van het mensenrechtenkantoor over mensenrechten en rechtsorde in Europa, en Hongarije en Polen in het bijzonder. De OHCHR raadpleegde hiervoor in Brussel vertegenwoordigers van regionale organisaties, koepelorganisaties, nationale mensenrechteninstituties, academici en andere organisaties uit de civiele maatschappij.

“Mensenrechtenactivisten staan steeds meer onder druk, rechtshebbers verliezen bescherming en de instituties die net ontworpen werden om hen te verdedigen, worden zwakker.”, aldus Van Hout. Hier komt bij dat “in Hongarije en Polen mensenrechtenactivisten omwille van hun werk geconfronteerd worden met represailles; een ‘wurgbeleid’ maakt het hen extreem moeilijk om operationeel te blijven”.

De Europese Unie (EU) is een sterke voorvechter van mensenrechten in andere delen van de wereld, ze geeft ondersteuning en bescherming aan activisten in verschillende landen. Van Hout vroeg de EU om een coherent beleid, met gelijke aandacht voor mensenrechten zowel binnen als buiten de grenzen van de unie.

De raadpleging die de OHCHR organiseerde was het gevolg van VN mensenrechtenorganisaties die eerder al hun bezorgdheid uitspraken over maatregelen die genomen werden in Hongarije en Polen. Maatregelen die aanzetten tot haat en een negatieve impact hebben op de vrijheid van meningsuiting, pluralisme binnen het medialandschap en de onafhankelijkheid van justitie. Van Hout dringt erop aan dat Hongarije en Polen het Internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten, door beide landen geratificeerd, moeten naleven.

Sinds de creatie van de EU, die steunt op gelijke waarden en mensenrechten steeds hoog in het vaandal heeft gedragen, is het de taak geweest van de Europese instellingen en lidstaten om mensenrechtenschendingen aan te vechten en de rechtstaat te beschermen. Toch worden negatieve trends ook in andere lidstaten dan Hongarije en Polen waargenomen, de OHCHR waarschuwt voor een domino-effect. Van Hout benadrukt dat: “Wanneer de rechten van de mens en de rechtsorde verwaarloosd worden, we allemaal risico lopen.”.

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de VN de ‘Stand Up for Human Rights’ campagne gelanceerd, om iedereen aan te moedigen op te komen voor de rechten van de mens. #standup4humanrights en sluit je gerust aan: www.standup4humanrights.org

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px