zondag, 17 februari 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Ciné-ONU: Until there is Peace

cine onu screen - until there is peace

Op 29 mei 2018 vertoonde Ciné-ONU 'Until there is Peace' om de Internationale Dag van de VN-Blauwhelmen te markeren en 70 jaar dienst en opoffering in de verf te zetten. De film volgt een speciale groep van vredeshandhavers uit Malawi, Zuid-Afrika en Tanzania, die bekend staat als de Force Intervention Brigade (FIB). De filmvoorstelling geeft een intieme weergave van hun dagelijks leven, waaronder de bestrijding van geweld en de bescherming van de lokale bevolking onder extreme en moeilijke omstandigheden. De voorstelling werd georganiseerd in samenwerking met de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het Verbindingsbureau voor Vrede en Veiligheid van de Verenigde Naties (UNLOPS) te Cinema Galleries in Brussel.

De vertoning werd gevolgd door een paneldiscussie over de onderwerpen die in de documentaire naar voren kwamen. De paneldiscussie werd gemodereerd door Christophe Verhellen (UNRIC) en de aanwezige gastsprekers waren: Melonie Kastman (regisseur); voormalig vice-troepencommandant van MONUSCO Generaal Jean Baillaud  (MONUSCO) en Rory Keane (UNLOPS).

Over de inspiratie voor het maken van de film, zei Melonie Kastman dat "voor één vreselijk verhaal dat we horen over VN-vredestroepen, er duizenden positieve verhalen zijn die niet gehoord worden. Ik wilde de menselijke dimensie van het conflict laten zien, zowel het verhaal van de Congolezen als de mensen die hen beschermden. "

panel jean baillaud two

De paneldiscussie besloeg het mandaat van VN-vredeshandhaving in de DRC en zijn toekomst. Rory Keane besprak de tweeledige verordening van de missies: 'allereerst gaat het om de bescherming van burgers, maar het gaat ook om het zorgen voor een politiek kader dat leidt tot een stappenplan dat de weg vrijmaakt voor stabiele verkiezingen'.

Het panel was het erover eens dat de grenzen en beperkingen van vredeshandhaving duidelijk moesten worden gedefinieerd. Generaal Jean Baillaud maakte zich zorgen over het sturen van VN-vredestroepen naar de bosgebieden van Congo om te onderhandelen met rebellengroepen, omdat dit een zeer gespecialiseerde operatie is met mensen die vaak niet willen onderhandelen. Rory Keane voegde hieraan toe dat 'de Verenigde Naties geen terrorismebestrijdingscampagnes voeren, maar eerder instaan voor de robuuste bescherming van burgers.'

Ze waren het er allebei over eens dat het in de toekomst nodig is ervoor te zorgen dat vredeshandhaving zich bezighoudt met meer preventieve acties en het behouden van de holistische benadering, zoals het verlenen van medische ondersteuning en het handhaven van rechtvaardigheidsbeginselen.

Op het gebied van justitie vroeg een toeschouwer naar strategieën voor de bestrijding van seksueel geweld in Congo. Melonie Kastman beschreef hoe het voor het medisch personeel vaak te gevaarlijk is om toegang te krijgen tot bepaalde gebieden om hulp te bieden. VN-vredeshandhavers bieden ondersteuning waar veel andere NGO's dat niet kunnen, en dit is belangrijk om te onthouden.

Rory Keane antwoordde dat een essentieel onderdeel van het werk van OHCHR, in het kader van hun strategie om de rechtssystemen in de landen waar ze werken te versterken, het documenteren en controleren van misbruik is.

Één van de hoogtepunten van de film was de voorstelling van vrouwelijke VN-vredestroepen. De vraag is niet langer of vrouwen effectief kunnen zijn als vredeshandhavers van de VN, maar hoe we meer vrouwen in vredeshandhaving kunnen betrekken. Vrouwen vertegenwoordigen momenteel slechts 4 procent van de meer dan 80.000 VN-vredestroepen, ondanks hun sleutelrol bij het voorkomen van seksueel geweld tijdens en na conflicten. Ze hebben ook unieke vaardigheden om contact te houden met de gemeenschappen die zij dienen, met name vrouwen en meisjes.

until there is peace crowd two

De discussie van de avond werd afgesloten door ons te herinneren aan het belang van de Internationale Dag van de VN-Blauwhelmen. Zowel de film als de panelleden brachten allen hulde aan de dienst en de opofferingen van VN-vredeshandhavers en hun gezinnen. Als publiek hier in Brussel kunnen we onze steun betuigen door verder inzicht te krijgen in de vijandige omgeving waarin ze werken en de positieve effecten die ze dagelijks teweegbrengen.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px