zondag, 20 januari 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

EU en VN organiseren tweede conferentie voor steun aan Syrië

f grandi syria conference brussels april 24 25 2018

De Europese Unie en de Verenigde Naties hebben een tweedaagse conferentie bijeengeroepen met als doel fondsen te werven voor de ondersteuning van Syrië en de regio. De conferentie werd op dinsdag 24 april geopend in Brusselmet als opzet de diplomatieke inspanningen die er waren een nieuw leven inblazen om een einde te maken aan het geweld dat 13,1 miljoen mensen van humanitaire hulp afhankelijk heeft gemaakt.

De bijeenkomst op 24 en 25 april 2018 is de tweede conferentie die de EU en de VN samen hebben georganiseerd om de dramatische humanitaire crisis onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt de nadruk vooral gelegd op het ernstige tekort aan financiering en het aanhoudende gebrek aan voedsel, medicijnen, water, onderdak, onderwijs, bescherming en andere dringende noden.

"We zijn getuige van één van de grootste politieke mislukkingen sinds de Tweede Wereldoorlog," zei Filippo Grandi, Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, in zijn opmerkingen op de eerste dag van de conferentie.

De heer Mark Lowcock, Adjunct-Secretaris-Generaal voor Humanitaire Zaken en de Coördinatie van Noodhulp, UNRWA Commissaris-Generaal Pierre Krähenbühl, de heer Staffan De Mistura, Speciaal Gezant van de Secretaris-Generaal voor Syrië behoren tot de delegatie van hooggeplaatste VN-vertegenwoordigers die de conferentie bijwonen.

mark lowcock syria conference april brussels

De eerste dag van de conferentie is gericht op het maatschappelijk middenveld en wordt op 25 april voortgezet met de deelname van regeringen en internationale instellingen.

"Aangezien het aantal mensen dat dringend hulp nodig heeft blijft groeien, hebben de Verenigde Naties haar middelen om te reageren uitgeput ", zei Lowcock.

"Met de middelen die we dit jaar verwachten te mobiliseren, kunnen we niet aan alle dringende behoeften voldoen. Onze focus is nu om ervoor te zorgen dat de 5,6 miljoen burgers in acute nood in Syrië de prioriteit krijgen”, voegde hij eraan toe.

Syriërs zijn niet het enige volk dat heeft geleden onder het conflict in Syrië. Zo behoren Palestijnen tot de zwaarst getroffenen. Van de naar schatting 438.000 Palestijnse vluchtelingen die in Syrië verblijven, heeft meer dan 95% (418.000) dringend behoefte aan langdurige humanitaire hulp. Bijna 254.000 zijn intern ontheemd.

Hoewel de focus van de conferentie in Brussel op de humanitaire situatie ligt van zowel Syriërs in het land als zij die naar buurlanden zijn gevlucht, wezen EU- en VN-functionarissen op de noodzaak om het geweld te beëindigen en een politieke oplossing te vinden.

“Het is tijd voor diplomatie op hoog niveau”, vertelde De Mistura aan journalisten die één van de sessies gewijd aan het maatschappelijk middenveld volgden. “De wapens moeten zwijgen”, zei mevrouw Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de Commissie.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.