dinsdag, 11 december 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Nieuwjaarsboodschap van de Secretaris-Generaal van de VN

Nieuwjaarsboodschap van de Secretaris-Generaal van de VN

Nieuwjaarsboodschap van de Secretaris-Generaal van de VN

1 januari 2018

Geachte vrienden van over de hele wereld,

Bij mijn aantreden vorig jaar, deed ik een oproep om van 2017 een jaar van vrede te maken.

Helaas is de wereld op fundamentele wijze in de omgekeerde richting gegaan.

Op nieuwjaarsdag 2018 doe ik daarom geen oproep. Ik kondig een alarm af, een rood alarm voor onze wereld.

Conflicten zijn erger geworden en er zijn nieuwe gevaren ontstaan.

De wereldwijde ongerustheid over nucleaire wapens is het hoogst sinds de Koude Oorlog.

De klimaatverandering loopt voor op de bestrijding.  

Ongelijkheden nemen toe.

We zijn getuige van verschrikkelijke mensenrechtenschendingen.

Nationalimse en xenophobie nemen toe. 

Bij het begin van 2018 roep ik op tot eenheid.

Ik geloof echt dat we onze wereld veiliger kunnen maken.

We kunnen conflicten oplossen, haat overwinnen en gedeelde waarden verdedigen.

We kunnen dit echter enkel samen doen.

Ik dring bij leiders overal ter wereld aan om de voornemens voor het nieuwe jaar als volgt te laten luiden:

Verklein de kloven. Overbrug de verschillen. Herstel vertrouwen door mensen samen te brengen rond gemeenschappelijke doelen.

Eenheid is de weg.

Onze toekomst hangt er van af.

Ik wens u vrede en gezondheid in 2018. Shokran.  Xie Xie.  Merci.  Spasiba.  Gracias.  Obrigado.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.