dinsdag, 11 december 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Ciné-ONU: Stranger in Paradise

stranger in paradise panel

18 december 2017 - Ter gelegenheid van de internationale dag van migranten  , en onder de vlag van United Nations Cinema en het Global Migration Film Festival georganiseerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), vond de vertoning plaats van een semi-documentaire 'Stranger in Paradise' te Cinema ZED in Leuven.

Tussen fictie en documentaire, reflecteert Stranger in Paradise over de machtsverhoudingen tussen Europeanen en vluchtelingen. De vluchtelingen die figureren in Stranger in Paradise, evenals hun verhalen, zijn echt. Met nagespeelde scenario's waarin een blanke acteur een groep vluchtelingen toespreekt in een klaslokaal, biedt de documentaire drie verschillende visies op migratie. Ten eerste wordt het publiek geconfronteerd met een nogal agressief rechts-populistischeblik op de thematiek, gevolgd door een eerder liberale en idealistische visie. Tot slot wordt een groep migranten meegedeeld hoe hun dossier zou worden bepaald in overeenstemming met de realiteit van de huidige Europese en Nederlandse migratiewetgeving.

Met de drie verschillende invalshoeken op migratie bood de vertoning stof voordiscussie. Voordat de panelleden werden uitgenodigd om hun mening over de film te geven, kon het publiek eerst luisteren naar een ontroerende getuigenis van Pir, een Afghaanse jongen die als niet-begeleide minderjarige naar België vluchtte. Zijn ervaringen als vluchteling die, na meer dan tien landen te hebben doorkruist in vaak zeer moeilijke omstandigheden, in België aankwam om aan de Taliban te ontsnappen bewoog zowel het publiek als de panelleden.

stranger in paradise pir

Marlies Stubbe, die voor de Vlaamse overheid werkt als beleidsadviseur voor integratie, lichtte het migratebeleid alsook de realiteit achter migratie in België en daarbuiten toe aan de hand van enkele statistieken om. Ze citeerde een rapport van Myria, het Federaal Migratiecentrum van België, waarin staat dat de meerderheid van de buitenlanders die naar België komen uit andere EU-landen afkomstig zijn. Onder de nieuwkomers zijn de drie meest vertegenwoordigde nationaliteiten Roemenen, Fransen en Nederlanders. Hoewel de aanwezigheid van Syriërs als de vierde grootste groep in 2017 een nieuw fenomeen is, verklaarde ze dat we ook  naar het grotere geheel moeten kijken, namelijk dat "migratie deel uitmaakt van ons verhaal, we kennen het al langer en van een grotere groep".

Voor Geertrui Lanneau, Senior Specialist op het gebied van arbeidsmobiliteit en menselijke ontwikkeling bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), is Stranger in Paradise "een interessante film die de realiteit achter de verschillende standpunten over migratie en het bestaande beleid in Europa onthult. Helaas staat een steeds grotere groepmensen achter het eerste conservatieve standpunt en wordt het beleid daardoor beperkt." Ze benadrukte daarnaastook een nieuwe grote aanstaande crisis in Europa, namelijk de vergrijzing van de bevolking, en wees op de opportuniteiten die migranten met zich meebrengen. "We moeten accepteren dat steeds meer mensen zullen komen. De kosten van het niet integreren van mensen liggen veel hoger. Deze crisis is mogelijk gemaakt door een gebrek aan een langetermijnvisie. "

stranger in paradise leuven

Professor Jan Wouters, voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) in Vlaanderen, kwam terug op de aspecten die ontbraken in de documentaire, zoals de plaats van intern ontheemden (Internally Displaced People, of IDP's) in het migratieverhaal of van gastlanden uit de naburige regio van conflictgebieden , zoals Libanon en Pakistan. Verder had hij het ook over de kwestie van economische migratie: "We hebben zeer gedetailleerde internationale kaders op het gebied van producten, diensten en kapitaalverkeer. Maar er is een kloof wat betreft het vrij verkeer van mensen: er ontbreekt een wereldwijd kader voor de migratie van mensen. "

Meer informatie:

  • Voor meer informatie over Stranger in Paradise, klik hier
  • Voor meer informatie over de Global Migration Film Festival, klik hier
  • Voor het Flckr album, klik hier 
  • Voor de library backgrounder van UNRIC over migratie, klik hier

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.