zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Op de mediterraanse migratieroutes wordt maar liefst drie op de vier kinderen uitgebuit

UNICEF IOM Report 2

12 september 2017 – Alle migranten lopen risico’s, maar vooral bij kinderen is de schending van mensenrechten hartverscheurend. Onder de jongeren die Europa proberen te bereiken wordt zo’n 77 % uitgebuit.

Een nieuw rapport (‘Harrowing Journeys’) van UNICEF en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) trekt aan de alarmbel. Het rapport toont aan dat kinderen uit Afrika bezuiden de Sahara meer dan andere groepen het slachtoffer zijn van discriminatie en racisme tijdens de tocht naar Europa. Bij jongeren uit andere delen van de wereld die de Oostelijke route nemen via Turkije ondergaat 15 % enige vorm van misbruik, dit in tegenstelling tot meer dan 60 % procent bij jongeren uit Afrika bezuiden de Sahara. . Ook voor de route via Libië, die de meest gevaarlijke is, kan men een duidelijk verschil opmerken.

“We moeten de normalisatie van dit probleem tegengaan”, benadrukt de Regionale Directeur van IOM, Eugenio Ambrosi, bij de lancering van het rapport in Brussel. “We geraken gewend aan het aantal doden op zee, we moeten het cynisme bekampen. We moeten blijven geschokt zijn, blijven boos en verdrietig zijn.”

De kinderen die de tocht overleven, kunnen het slachtoffer worden van verkrachting, dwangarbeid, gevangenschap, kindhuwelijken, geweld en andere vormen van misbruik. Onder de vrouwelijke slachtoffers wordt 72 % seksueel uitgebuit. Onder de mannelijke slachtoffers komt 86 % in aanraking met dwangarbeid. Verschillende vormen van misbruik kunnen met elkaar verbonden zijn en veel gevallen van uitbuiting blijven onder de radar, benadrukt het rapport. Jonge migranten die zich op gevaarlijke routes begeven, lopen het risico opgesloten te worden. Ze worden tegengehouden door agenten, smokkelaars of gewapende milities en later doorverkocht op moderne slavenmarkten. Uit angst om gearresteerd of opgesloten te worden, gaan de jongeren vaak ondergronds.

Het rapport is gebaseerd op de getuigenissen van 22000 migranten en vluchtelingen, waarvan 11000 kinderen, ondervraagd door de IOM. Het rapport roept alle betrokken partijen op om te zorgen voor veilige routes en betere bescherming voor kinderen op de vlucht. Een ander voorstel is betere internationale samenwerking om mensensmokkel, uitbuiting, racisme en discriminatie tegen te gaan. Een groot deel van de jongeren die asiel aanvragen in Europa zijn alleen aan hun reis begonnen, of zijn hun familie onderweg verloren. Daardoor zijn de adolescenten en kinderen extra kwetsbaar, de aanwezigheid van een familielid biedt tenminste nog enige vorm van bescherming tegen uitbuiting.

“We moeten ons er ook van bewust zijn dat al de EU landen de Conventie van de Rechten van het Kind hebben geratificeerd”, hamerde Sandie Blanchet, directeur bij UNICEF Brussel. De status van dat kind – of het nu een vluchteling of een migrant is – doet er niet toe. Op Europese bodem is een kind altijd in de eerste plaats een kind.

Een vraag die altijd terugkomt in het debat over migratie is of de meerderheid economische migranten zijn, of mensen die bescherming zoeken. De VN benadrukt dat de zaak iets complexer is dan dat. Een andere studie van UNICEF toont aan dat de kinderen in de eerste plaats gewoon weg willen uit hun land van oorsprong of het land waar ze verblijven.

“Volgens de huidige wetgeving en het Vluchtelingenverdrag van 1951, is inderdaad een minderheid van de migranten een ‘vluchteling’”, zegt Ambrosi. “Maar het Verdrag is 70 jaar oud, en de realiteit vandaag is anders dan toen. We zien vandaag een aantal kwetsbaarheden die niet gedekt worden door de verouderde wetgeving, zoals smokkel of plundering. IOM pleit daarom voor een aanpak die minder strikt is. We hebben een geanuanceerde aanpak nodig.”

“We moeten vooral onthouden dat de verhalen die tot bij ons komen, de verhalen zijn van hen die het overleefd hebben”, vult Blanchet aan. “Wat we nooit horen, zijn de verhalen van kinderen die onderweg gestorven zijn.”

 


* * *

Read the full report here: http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean.pdf

UNICEF / report data: https://data.unicef.org/resources/harrowing-journeys/

IOM Missing Migrants: https://missingmigrants.iom.int/

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.