zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Misdaden Islamitische Staat mag toekomst Irak niet vergiftigen.

Ontheemden uit het Oosten van Mosul bereiken het Hasamram kamp van UNHCR/ UNHCR Ivor Prickett

13.07.2017 – Irak staat voor een reeks mensenrechtenuitdagingen na de herovering van Mosul. Indien geen werk gemaakt wordt van deze uitdagingen, kan dit waarschijnlijk leiden tot meer geweld en burgerleed , zegt de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein.

“De vrouwen, kinderen en mannen van Mosul hebben in de hel op aarde geleefd”, haalt Zeid aan. “Islamitische Staat dwong tienduizenden mensen die in en rond de stad woonden hun huizen te verlaten en gebruikte hen als menselijk schild, een oorlogsmisdaad volgens het internationaal humanitair recht en een schending van de meest fundamentele standaarden van menselijke waardigheid en moraliteit”, zei hij.

Sinds 17 oktober 2016, toen de militaire campagne om Mosul te heroveren begon,zijn om en bij de 920.000 mensen hun huizen ontvlucht. Een kleine 700.000 mensen zijn nog steeds ontheemd, waarvan ongeveer de helft in 19 noodkampen verblijft. Zij hebben nood aan opvang, voedsel, gezondheidszorg, water, sanitaire basisvoorzieningen en noodpakketten, alsook aan hulp om te herstellen van het ‘onvoorstelbare trauma’.

Na de bevrijding van Mosul heeft Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres eer betoond aan de Iraakse inwoners en de Iraakse overheid. Hij beloofde steun van de VN voor de Iraakse overheid bij het creëren van omstandigheden voor een “vrijwillige, veilige en menswaardige terugkeer” van de ontheemde gemeenschappen, en bij het herstellen van de rechtstaat, het voorkomen van een terugkeer naar geweld en het stimuleren van verantwoordelijkheid voor alle schendingen. De VN vraagt 985 miljoen dollar om humanitaire projecten te ondersteunen. Tot dusver werd slechts 43% van dit bedrag verzameld, waardoor er een tekort van 562 miljoen dollar blijft.   

Nu Mosul heroverd is, is de omvang van de schendingen en misbruiken van IS nog duidelijker geworden, gaande van misbruik en ontvoering tot foltering. “De serieuze en systematische schendingen van het internationaal humanitair recht en de grote misbruiken en schendingen van mensenrechten, waaronder seksuele slavernij van vrouwen en meisjes, die Islamtische Staat de afgelopen drie jaar begaan heeft, hebben diepe wonden nagelaten in de Iraakse samenleving”, zei Zeid. Dit omvat de ontvoering van 1.636 vrouwen en meisjes, en 1.733 Jezidi mannen en jongens van de die nog steeds vermist zijn.  

“De hoofdoorzaken van het geweld en het conflict op het gebied van mensenrechtenschendingen die alle gemeenschappen in Irak gedurende verschillende decennia treffen, moeten aangepakt worden”, benadrukte Zeid. “Alleen dan kunnen we de basis leggen voor de blijvende vrede die het Iraakse volk verdient.”  

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.