zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Gezinsplanning voor jonge mensen kan ontwikkelingslanden een boost geven.

Benoit Kalasa Director UNFPA Technical DivisionJonge mensen in staat stellen om aan gezinsplanning te doen kan landen helpen bij het benutten van het ‘demografische dividend’, waarmee verwezen wordt naar de stimulans van de economische productiviteit als gevolg van de relatieve groei van het aantal mensen in de arbeidspopulatie ten aanzien van het aantal mensen buiten de arbeidspopulatie.

Aangezien momenteel naar schatting elk jaar 83 miljoen mensen geboren worden, legt Wereldbevolkingsdag de nadruk op de nood aan gezinsplanning. “Gezingsplanning heeft, door het effect op de timing van de zwangerschap, een directe impact op de daling van de sterftecijfers van kinderen, moeders en zuiglingen in het algemeen. Het verminderen van deze last op de gezondheidsstelsels zorgt dat de vrijgekomen middelen elders voor ontwikkeling aangewend kunnen worden”, zegt Benoit Kalasa, directeur van de technische afdeling van UNFPA , tijdens zijn bezoek aan Brussel.

Zelfs wanneer de geboortecijfers blijven dalen, wordt verwacht dat de wereldbevolking zal bestaan uit 8,6 miljard mensen in 2030, uit 9,8 miljard mensen in 2050 en uit 11,2 miljard mensen in 2100.  Uiteindelijk zullen deze mensen de natuurlijke rijkdommen van de wereld moeten delen, waardoor gezorgd moet worden voor de best mogelijke omstandigheden. Dit begint met gezinsplanning en zelfverwezenlijking van de jeugd – of de jeugd in staat stellen om zelf te bepalen wanneer en hoeveel kinderen ze op de wereld zetten, legde Mr. Kalasa uit.

“Wanneer er geen sprake is van gezinsplanning, zijn adolescenten meer geneigd om zwanger te worden, en in vele plaatsen de school te verlaten. Dit is een verlies voor de persoon, voor de familie, voor de gemeenschap en voor het land. Het verlaten van het onderwijssysteem staat gelijk aan het verlies van menselijk kapitaal, en er is geen economische groei, geen ontwikkeling, zonder menselijk kapitaal”.

UNFPA beschouwt seksuele informatie en educatie als empowerment en als een mensenrecht. Toch is er bij 214 miljoen vrouwen nog steeds sprake van een slechte gezinsplanning. Het concept staat centraal in het bereiken van gendergelijkheid en is een belangrijke factor in het verminderen van armoede en bevorderen van ontwikkeling. Dit is vooral belangrijk in ontwikkelingslanden, waar sommige vormen van conservatisme vaak verhinderen dat jongeren geinformeerd en geholpen worden met betrekking tot reproductierisico’s zoals gevaarlijke abortussen, seksueel overdraagbare aandoeningen en andere gevaren.

Vooral landen met zowel een stijgend aantal jonge mensen als een dalend geboortecijfer hebben het potentieel om een demografisch dividend te verwerven. Aangezien meer dan de helft van de groei van de wereldbevolking tegen 2050 zal plaatsvinden in Afrika, hebben de landen van dit continent een aanzienlijk potentieel.

“Midden de jaren 70 had Zuid-Korea dezelfde geboorte- en sterftecijfers als de huidige cijfers van Ghana. De overheid besliste echter om te investeren in onderwijs, goede gezondheid en empowerment voor vrouwen door het creëren van nieuwe jobs en toegang tot de arbeidsmarkt. Vandaag is Zuid-Korea een hoger middeninkomensland, bijna op hetzelfde niveau als de ontwikkelde landen”, zegt Mr. Kalasa.

“Wanneer je deze plaatsen fysiek bezoekt en je deze types van jonge mensen die daar zijn ziet, kan je de transformatie zien, kan je zien dat er dingen aan het veranderen zijn. Wanneer je een bezoek brengt aan private bedrijven, overheden, en parlementen, zie je een opkomst van gendergelijkheid in de meeste van deze sectoren. Het demografische divivend is evident aan het worden. Je kan het zien. Je kan hetvan dichtbij volgen”, geeft Mr. Kalasa aan.

two women and a baby near the city of Makeni in the Northern Province of Sierra LeoneGezinsplanning is slechts de eerste stap in een bredere, horizontale samenwerking tussen verschillende sectoren. Momenteel tracht UNFPA tegen 2020 gezinsplanning aan te bieden voor een extra aantal van 120 miljoen vrouwen, en roept het alle overheden op om te investeren in een langetermijnvisie voor hun nationale ontwikkeling. En Benoit Kalasa “wil dat dit inzicht duidelijk is voor iedereen; voor jonge mensen, voor leiders en beleidsmakers”. 

“Het rendement is niet voor vandaag of morgen. Je zal het pas veel later zien. De politieke wil moet dus groot zijn”, zegt hij. Hij onderstreept tevens de nood aan goed bestuur, het bestrijden van corruptie en het creëren van een wettelijk kader en fiscale ruimte voor jobcreatie en toegang tot krediet.
“We zeggen dat de jeugd de toekomst is. Maar het is vandaag dat we moeten zorgen voor de jeugd. Niet morgen”.

In 2017 valt Wereldbevolkingsdag op 11 juli, waardoor het samenvalt met de Gezinsplanningstop die in Londen plaatsvindt. Het is de 2de samenkomst van het FP2020–Family Planning 2020–initiatief.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.